Side Indholdsfortegnelse
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Regnskabsmæssige definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner
7 Branchens særheder
9 2018 & 2019
10 Branchernes nøgletal
14 Regnskaber & Social Ansvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
20 De 40 største advokatvirksomheder
24 Branchens største overskud
27 Højeste gennemsnitslønninger (GNS LØN)
28 Største overskud per ansat (RES/ANS)
29 Størst indtjeningsevne (NIE)
30 De bedste til vækst
33 Huslejen
34 Hvem betaler selskabsskat?
36 De slemme resultater
37 Branchens underskud
40 Største salgsnedture
43 De laveste lønniveauer
44 Størst underskud per ansat
45 Ringeste indtjeningsevne
46 Flest tabte og skabte arbejdspladser
47 Kritiske poster i balancen
48 Branchernes balancer & nøgletal
50 Immaterielle aktiver
51 Fast ejendom
52 Driftsinventar & indretning
53 Klientkontoen
54 Den farlige Ventetid
58 Gældsbyrden
61 Negativ egenkapital?
62 Advokatnævnet
65 Branchens konkurser
70 Konkurstruet?
74 Branchens forskellige sektorer
75 Jo større jo bedre
78 Kan kvinder drive advokatvirksomhed?
81 Regionale præstationer
84 De unge advokater
86 Medlem af Danske Advokater
88 Branchens forskellige ejerformer
89 Hvor mange partnere er bedst?
91 Hvor mange advokater er bedst?
Millionærer og handelspriser
93 Branchens virksomhedshandler
98 Virksomhedspriser i andre erhverv
100 Advokatbranchens millionærer
Lister og tabeller
103 Branchens millionær-ejere – alfabetisk efter virksomhed
109 Resultatopgørelsen for de 215 største advokatselskaber
113 Nøgletal for de 215 største advokatselskaber
117 Andre tal for de 215 største advokatselskaber
121 De største udenfor analysen men under overvågning
125 Nøgletal for advokatbranchens forskellige sektorer
127 Noter til regnskaberne – alfabetisk per selskab
143 Indeks over hvor hvert enkelt selskab er nævnt i analysen