Analysen af Arkitektbranchen

5. februar 2019 udkom, for 11. år i træk, vores Analyse af økonomien i arkitektbranchen. Den omfatter i år de 252 største arkitektvirksomheder, udgives i bogform, fylder 150 sider, og koster – ligesom de andre år – 3600,- DKK + moms. Du kan bestille analysen ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Analysen er os bekendt den eneste af sin art i Danmark, der ikke kun viser selskabernes regnskabstal, men først og fremmest går ind og analyserer på virksomhedernes resultater, ligesom vi laver kvalificerede estimater på blandt andet virksomhedernes omsætning, hvis det ikke oplyses. Vi ser på de bedste og de værste præstationer målt på overskud, vækst, gennemsnitsløn, overskud per ansat, og vi analyserer også kritisk virksomhedernes balancer, hvor vi blandt andet ser på begreber som Ventetid og Gældsbyrde.

Vi ser på branchens konkurser, hvem vi mener der er konkurstruede, hvem der betaler selskabsskat, og så laver vi også en lang række tværsnit, hvor vi ser hvordan det går for et arkitektfirma alt efter beliggenhed, antal ejere, størrelse eller om der sidder mænd eller kvinder i direktionen. Vi vurderer også virksomhedernes transparens efter vores eget CSR-score-system.

Vi følger også alle pengene til dørs ved at se, hvor virksomhedernes overskud havner henne. Vi har lavet en liste over branchens omkring 400 arkitektmillionærer, og vi har også kortlagt i alt 32 virksomhedshandler, hvor vi for hver af dem har fundet det, vi mener er handelsprisen, og dermed også beregnet multipler på handlerne.

Analysen er efter vores vurdering det bedste sted til at få et overblik over arkitektbranchens økonomi, og dette uanset om man er ejer, direktør, CFO, arkitekt uden ledelsesansvar eller nytilkommen til branchen. Vi oversætter svært forståeligt regnskabsmateriale til et sprog, der kan forstås af de fleste rimeligt uafhængigt af økonomiske forudsætninger.

Er du blevet fristet? Det håber vi, og vi håber på at modtage din bestilling på ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse Aps

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/18 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen,  hotelbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og bilforhandlerbranchen. Arkitektbrancheanalysen udkom for første gang 8. januar 2009, og er udkommet årligt siden. Den 5. februar 2019 udkom den for ellevte gang