Analysen af Arkitektbranchen

9. februar 2018 udkom Analysen af Danmarks 236 største arkitektfirmaer for tiende år i træk. Analysen udgives i rapportform, fylder godt 120 sider og koster ligesom de tidligere år 3600,- + moms og kan bestilles hos ole@danskbrancheanalyse.dk

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor:

Analysen tager udgangspunkt i arkitektfirmaernes regnskaber der er offentliggjort frem til 14. januar 2018. Vi medtager alle arkitektvirksomheder med en bruttofortjeneste på over 3 mio DKK, eller med personaleomkostninger for over 2,5 mio DKK. Men det er langt mere end blot opremsning af tal for arkitektvirksomhederne. De oplysninger der ikke fremgår af regnskaberne hos visse af virksomhederne, som for eksempel omsætning, dækningsbidrag eller antal ansatte, laver vi kvalificerede estimater på.

Udover de generelle regnskabsoplysninger og nøgletal for hver enkelt arkitektvirksomhed laver vi også en række snit på, hvordan det går for virksomhederne alt efter ejerforhold, størrelse, udlandsaktiviteter, mand eller kvinde i direktionen, antal ejere og geografisk placering.

Vi kan allerede nu afsløre, at 2016/2017 har været et rekordår for den danske arkitektbranche. I skrivende stund har arkitektbranchen tjent 475 mio DKK, en fremgang på omkring 80 mio DKK siden sidste år (som også var rekordår), og tilmedså har branchen slået nye omsætningsrekorder med en tocifret vækst på 11,9% over det seneste år, sådan at de 236 største arkitektfirmaer har landet en omsætning på omkring 5,5 milliarder DKK. Der er skabt 394 nye arbejdspladser i branchen, oven i de 310 abejdspladser, der blev skabt sidste år. Tal kan ændre sig lidt når vi bliver helt færdige med gravearbejdet, som vi dog allerede er godt igennem.

Vi følger pengene til dørs, så vi får styr på millionærerne i arkitektbranchen. Vi måler på formuen i deres holdingsselskaber. Se dem alle i listen over arkitektbranchens millionærer, og se, hvem der er god for hvor mange millioner. Vi holder også grundigt øje med årets virksomhedshandler, som vi efter bedste evne forsøger at kortlægge prisen på, så vi kan beregne multipler til værdiansættelse af en arkitektvirksomhed. Vi beskriver økonomien bag hver enkelt af de handler, vi har fået nogenlunde overblik over.

Analysen har en lang række top-20-lister over de største overskud, største vækst, største lønniveau, største overskud per ansat osv, ligesom vi også kigger på de værste præstationer i form af tilsvarende underskud, salgsnedture, ringeste lønniveau og så videre. Vi mener at der er stor læring, både af de bedste i branchen, men også ved at prøve at forstå årsagen til de største tab og nedture i branchen.

Analysen ser ikke kun på arkitektbranchens resultater, men også på branchens aktiver og passiver. Vi ser på hvem der har de største igangværende arbejder, største debitormasse, samlet under noget vi kalder den længste Ventetid, ligesom vi ser på, hvem der har den største rentebærende gæld, og hvem der måske har svært ved at servicere denne. Vi ser på hvem der har en svag egenkapital, også sammenholdt med regnskabernes øvrige poster. Vi tillader os at lave en liste over de virksomheder, der er konkurstruede. For sev om 2016/2017 har været et drømmeår for arkitekterne har vi alligevel set 2 konkurser blandt de 222 arkitektfirmaer der indgik i analysen sidste år.

Hvem har glæde af analysen?

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. Som arkitektfirma kan du på kort tid få overblik over branchen – og din egen position indenfor den.

For arkitekterne selv er analysen et godt redskab for din virksomhed til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen, eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, og hvem det bestemt ikke er. Du kan måle vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med.

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante arkitektfirmaer, og at du får talt med samtlige relevante kunder. Du får også et stærkt grundlag til at vurdere, hvorvidt du synes selskabet er kreditværdigt.

Er du kunde/bygherrerevisor eller bank kan det være relevant information til at sikre, at du har kontaktet de rigtige arkitekter, og at du synes, de kan leve op til opgaven.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi håber på at modtage din bestilling på ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse Aps

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/18 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen,  hotelbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og bilforhandlerbranchen. Arkitektbrancheanalysen udkom for første gang 8. januar 2009, og er udkommet årligt siden. Den 13. februar 2018 udkommer den for tiende gang.