Fra sidste års analyse:
Analysen af Danmarks 215 største arkitektfirmaer er netop udkommet for syvende år i træk. Den er udgivet i rapportform, fylder 126 sider og koster, ligesom de tidligere år, 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at maile til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Vil du have en smagsprøve på vores hovedkonklusioner for branchen, så læs videre her:

Arkitekterne – de 215 største – fik tilsammen et overskud i 2013 på 239 mio DKK, og 2013 blev dermed det næstbedste år for arkitektbranchens bundlinje de sidste 11 år vi har tal fra, kun overgået af 2006, hvor branchens overskud var på 267 mio DKK.

De 215 arkitektvirksomheder omsatte for 4,220 milliarder DKK og havde også en imponerende vækst i omsætningen på 7,6%. Væksten var noget højere end vi forventede, og indtil videre også den højeste vækst i 2013 blandt de 7 erhverv vi analyserer. Omsætningen på de 4,220 milliarder DKK ligger også over de bedste år før finanskrisen (2005-2007), så på den måde kan vi sige, at arkitektbranchen er langt forbi eventuelle finanskrise-efterveer.

Med undtagelse måske af beskæftigelsessituationen. Der var dog fremgang i 2013, idet branchen skabte 177 nye arbejdspladser. De 215 virksomheder har i alt 4.372 ansatte, men hvis vi sammenligner med toppen i 2008 svarer det stadig til, at branchen er nede med omkring 445 arbejdspladser. Det er naturligvis udtryk for, at der har været en nævneværdig effektivisering i branchen. For eksempel er omsætningen per ansat steget fra 772.000,- DKK i 2008 til 965.000,- DKK i 2013.

Blandt de 221 arkitektfirmaer vi analyserede sidste år, er kun 1 gået konkurs i de sidste 12 måneder. Det er noget færre end vi forventede, og atter et udtryk for, at arkitekterne har det godt. I alt 87,9% af alle arkitektvirksomheder havde overskud i 2013, og det ligger også langt over vores definition af, at så længe vi ligger med over 75% af virksomhederne i en branche med overskud, er der næppe nogle strukturelle problemer i branchen. Vi har dog fortsat udpeget 36 arkitektvirksomheder (ned fra 49 sidste år), som stadig har nogle ting i regnskaberne der gør, at man kan betragte dem som konkurstruede. Vi forventer dog højst 2 konkurser i løbet af de kommende 12 måneder.

Vi tillader os tilmed at forestille os, at 2014 og 2015 også tegner til at blive gode år for arkitektbranchen. Vi har fortsat et skyhøjt aktieniveau (der er en form for sammenhæng mellem aktieniveau og erhvervslivet), og så har vi de meget lave oliepriser samt en rekordlav rente. Så selvom optimismen i byggeriet ifølge Danmarks Statistik har været højere for bare et år siden, så tror vi stadig, at arkitektbranchen kan have et par gode år, uden at vi præcis kan se, hvornår og hvorfår den nuværende gode periode ikke skulle kunne fortsætte.

Arkitektbranchen har mange ejere. I alt 572 unikke danske arkitektejere bag de 215 største virksomheder.285 af disse kan vi kalde arkitektbranchemillionærer, idet de har en bogført formue på over 1 mio DKK i deres holdingselskab, og deres samlede formue er nu på 1,292 milliarder DKK. Du kan se listen over hver enkelt af arkitektbranchens millionærer og deres formuer i analysen.

Mere om analysen og metode:

Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber – dvs. 2013 eller senere. Vores deadline for indgående regnskaber er 25JAN15, så vi har også fået alle JUN14-regnskaber med, og 12 ud af de 19 september-regnskaber er fra SEP14. Vi medtager alle arkitektvirksomheder med mindst 3 mio DKK i bruttofortjeneste, 2,5 mio DKK i personaleomkostninger, 5 ansatte eller hvis virksomheden har præsteret et millionoverskud (eller -underskud). De oplysninger der ikke fremgår af regnskaberne hos visse virksomheder, som for eksempel omsætning, dækningsbidrag, antal ansatte eller ejerforhold, laver vi kvalificerede estimaterpå.

Ud over de generelle regnskabsoplysninger og nøgletal for hver enkelt af arkitektbranchens virksomheder, laver vi også en lang række snit på, hvordan det går arkitekterne alt efter ejerform, geografisk beliggenhed, antal ejere, om der sidder mænd eller kvinder i direktionen og hvor stor virksomheden er.

Analysen har top20-lister over de største overskud, højeste vækst, højeste overskudsgrad, største gennemsnitslønninger mv, ligesom vi kigger  på de værste præstationer i form af tilsvarende største underskud, største salgsnedture, laveste lønniveauer, ringeste indtjeningsevne osv.

Analysen ser ikke kun på arkitektbranchens resultater, men også på arkitektbranchens aktiver og passiver. Vi ser især på, hvem der har den længste Ventetid og hvem der har den største Gældsbyrde, og så prøver vi at skrælle alle opskruede værdier af virksomhederne og bagefter tilføre dem en goodwillværdi for dermed at konstatere, rent teoretisk, hvad branchens enkelte virksomheder reelt er værd. Vi har også gennemtrævlet branchens virksomhedshandler, vi har fundet 16 i alt, hvor vi har prøvet at se på, hvilke multipler virksomhederne er handlet til. Hver enkelt af de 16 virksomhedshandler er beskrevet i analysen.

Hvem har glæde af analysen?

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig og interessant tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få et overblik over brachen – og din egen position indenfor den!

For arkitekterne selv er analysen et fantastisk værktøj til at benchmarke sig selv og sine egne præstationer i forhold til gennemsnittet eller de bedste i branchen.

For leverandører til, eller kunder i branchen giver analysen først og fremmest et brancheoverblik, så du kan få indtryk af, hvem der er og hvad de kan, så du kan være sikker på, at du har været hele raden rundt og få prioriteret dit arbejde i forhold til virksomhedernes økonomiske betydning – og økonomiske tilstand.

For bankerrevisorerstuderende eller andre interessenter giver analysen et unikt indblik i økonomien i arkitektbranchen. Analysen bør kunne læses med lige stor interesse og forståelse uanset om du er ny i branchen eller en garvet arkitekt.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3.600,- DKK + moms

Vi håber på din bestilling.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2014 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, ingeniørbranchen, hotelbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen og bilforhandlerbranchen. Arkitektbrancheanalysen udkom for første gang 8. januar 2009, og er udkommet årligt lige siden. Den 9. februar 2015 udkom den for syvende gang.