Den 22. april 2020, udkom Analysen af Danmarks 254 største arkitektvirksomheder. Analysen er efter vores opfattelse den mest gennemarbejdede analyse der findes af arkitektbranchens økonomi, og det er vores 12. årlige udgave.

Analysen udgives i bogform, fylder godt 150 sider, og koster, ligesom sidste år, 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 252 arkitektvirksomheder havde et samlet overskud efter skat på 417 mio DKK, og det er branchens tredjeflotteste resultat nogensinde, kun overgået af 2016 og 2017, hvor der blev tjent hhv 475 mio DKK og 420 mio DKK. Branchens vækst i omsætning var på 6,4%. Branchen havde i alt 5.773 ansatte, svarende til at der blev skabt 261 arbejdspladser i det seneste regnskabsår. Det er dog kun 61 arbejdspladser mere end vi så i sidste års analyse, fordi cirka 200 af arkitektbranchens arbejdspladser sidste år blev fusioneret ind i ingeniørvirksomheder. Branchen tjente 72.000,- DKK per ansat. Branchens gennemsnitsløn (målt som virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat) steg med hele 3% siden sidste års analyse til 586.000,- DKK. De 254 arkitektvirksomheders omsætning var 6,046 milliarder DKK.

Vi kan selvfølgelig fortælle meget, meget mere. Og vi kan ikke dy os for at fortælle, at vi har fået afdækket hele 35 virksomhedshandler og priserne for disse, som omtales hver for sig og også præsenteres sådan at vi kan beregne multipler for hver handel og for branchens handler som helhed. Vi følger også pengene til dørs, og ser på branchens 409 millionærer, og deres formuer og formueudvikling. 2018/2019 har været et af de år, hvor det har været forrygende at være arkitektbranchemillionær, da branchens ejere gennemsnitligt har fået øget formuen med hele 29,7% på bare ét år, og det er tredje år i træk, at formuevæksten er på over 20% årligt blandt branchens ejere. Vi ser nu også på branchens konkurser (der var 3 blandt de 252 virksomheder, der indgik i sidste års analyse), og så har vi tilladt os at udpege hele 34 af branchens virksomheder, der har noget i regnskaberne der gør, at vi mener de har en form for konkursrisiko i sig. Det er dobbelt så mange som vi mente var i nærheden af risikozonen sidste år, men vi har som bekendt – og desværre – også lidt værre tider foran os end vi har haft bag os de sidste 5 år, vurderer vi.

Analysen indeholder et væld af informationer om de største, de bedste, dem med højst løn, største overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også selskabernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi giver virksomhederne en CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, eller hvor mange ejere der er bedst for virksomheden.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske arkitektbranche, det er også et fantastisk værktøj for ejere, direktører, CFOs og arkitektpartnere til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For leverandører til branchen og folk med interesser omkring branchen er analysen god til at give et overblik over branchens økonomi og spillerne i den.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du besvarer denne mail positivt.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2019 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilbranchen, hotelbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af arkitektbranchen udkom for første gang 8. januar 2009, og er udkommet årligt lige siden.