Side Indholdsfortegnelse – OBS 2017-indholdsfortegnelse
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysen hovedkonklusioner
8 2017 & 2018
9 Arkitektbranchen i forhold til andre brancher
13 Regnskaber & Social Anvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
18 Danmarks største arkitektvirksomheder
22 Branchens internationale salg
24 Branchens største overskud
28 De bedste til vækst
30 Højeste lønninger
32 Størst resultat per ansat
33 Største indtjeningsevne (NIE)
34 Huslejen
35 De slemme resultater
36 Branchens største underskud
40 De største salgsmæssige nedture
42 De laveste lønniveauer
44 Største tab per ansat
45 Ringeste indtjeningsevne
46 Flest tabte og skabte arbejdspladser
47 Kritiske poster i virksomhedernes balancer
48 Branchernes balancer
50 Goodwill & udskudt skat
51 Fast ejendom
52 Finansielle aktiver (datterselskaber)
53 Driftsinventar & Indretning
54 Den farlige Ventetid
58 Værdiløse og værdifulde selskaber
61 Gældsbyrden
63 Branchens konkurser
67 Konkurstruet?
69 Branchens forskellige sektorer
70 Størrelsen
71 Nøgletal for branchens 50 største
72 Kan kvinder drive arkitektvirksomhed?
75 Regionale præstationer
79 Har alder betydning?
81 Medlem af Danske Ark?
84 Branchens forskellige ejerformer
87 Hvor mange partnere er bedst?
Virksomhedspriser og millionærerne
90 Branchens virksomhedshandler
96 Hvad koster virksomheder i andre brancher?
98 Arkitektbranchens millionærer
Lister over hver enkelt virksomhed i branchen
101 Liste over hver virksomheds millionær-ejere og deres formuer
107 Resultatopgørelsen for hvert af de 236 største arkitektfirmaer
113 Nøgletal for hvert af de 236 største arkitektfirmaer
119 Nøgletal for arkitektbranchens forskellige sektorer
123 Noter til regnskaberne – per selskab
135 Oversigt over de 265 virksomheder, vi har under overvågning
139 Indeks over hvor virksomhederne er nævnt i analysen