Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 22. april 2020
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysen hovedkonklusioner
8 2019 & 2020
10 Arkitektbranchen i forhold til andre brancher
14 Regnskaber & Social Anvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
20 Danmarks største arkitektvirksomheder
24 Branchens største overskud
28 Kort om branchens internationale salg
30 De bedste til vækst
32 Højeste lønninger
33 Størst resultat per ansat
34 Største indtjeningsevne (NIE)
35 Huslejen
36 Hvem betaler egentlig selskabsskat?
38 Branchens største underskud
41 De største salgsmæssige nedture
43 De laveste lønniveauer
44 Største tab per ansat
45 Ringeste indtjeningsevne
46 Flest tabte og skabte arbejdspladser
47 Kritiske poster i virksomhedernes balancer
48 Branchernes balancer
50 Goodwill & udskudt skat
51 Finansielle aktiver (datterselskaber)
52 Driftsinventar & Indretning
53 Den farlige Ventetid
57 Gældsbyrden
59 Branchens konkurser
63 Konkurstruet?
67 Branchens forskellige sektorer
68 Størrelsen
70 Kan mænd drive arkitektvirksomhed?
73 Regionale præstationer
76 Har alder betydning?
78 Medlem af Danske Ark?
80 Branchens forskellige ejerformer
85 Hvor mange partnere er bedst?
87 De allernyeste regnskaber
Virksomhedspriser og millionærerne
89 Branchens virksomhedshandler
95 Hvad koster virksomheder i andre brancher?
97 Arkitektbranchens millionærer
Lister over hver enkelt virksomhed i branchen
101 Liste over hver virksomheds millionær-ejere og deres formuer
109 Arkitektbranchens resultatopgørelse I
115 Arkitektbranchens resultatopgørelse II
121 Arkitektbranchens nøgletal
127 Info om hvert af de 254 største arkitektselskaber
133 Oversigt over de 424 virksomheder, vi har under overvågning
139 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
141 Noter til regnskaberne – per selskab
153 Indeks over hvor virksomhederne er nævnt i analysen