Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 26. marts 2021
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysen hovedkonklusioner
10 2020 & 2021
11 Arkitektbranchen i forhold til andre brancher
15 Regnskaber & Social Anvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
20 Danmarks største arkitektvirksomheder
24 Branchens største overskud
28 De bedste til vækst
30 Højeste lønninger
31 Størst resultat per ansat
32 Største indtjeningsevne (NIE)
33 Huslejen
34 Branchens største underskud
38 De største salgsmæssige nedture
40 De laveste lønniveauer
41 Største tab per ansat
42 Ringeste indtjeningsevne
43 Flest tabte og skabte arbejdspladser
44 Kritiske poster i virksomhedernes balancer
45 Branchernes balancer
47 Immaterielle aktiver
48 Driftsinventar & Indretning
49 Den farlige Ventetid
53 Gældsbyrden
54 Virksomhedernes teoretiske markedsværdier
57 Branchens konkurser
60 Konkurstruet?
Branchens forskellige sektorer
62 Størrelsen
63 Kan mænd drive arkitektvirksomhed?
66 Har alder betydning?
68 Medlem af Danske Ark?
70 Regionale præstationer
73 Branchens forskellige ejerformer
78 Hvor mange partnere er bedst?
80 Hvor mange kontorer?
Virksomhedspriser og millionærerne
81 Branchens virksomhedshandler
87 Hvad koster virksomheder i andre brancher?
89 Arkitektbranchens millionærer
Lister over hver enkelt virksomhed i branchen
93 Liste over hver virksomheds millionær-ejere og deres formuer
101 Arkitektbranchens resultatopgørelse I
105 Arkitektbranchens resultatopgørelse II
109 Arkitektbranchens resultater III
115 De 480 andre arkitektfirmaer under overvågning
125 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
127 Noter til regnskaberne – per selskab
143 Indeks over hvor virksomhederne er nævnt i analysen