Analysen af Danmarks 438 største bilforhandlere og 19 importører er udkommet den 31. januar 2018 for 11. år i træk. Analysen udgives i bogform, fylder 240 sider og koster 3.800,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at maile ole@danskbrancheanalyse.dk.

Hvis du vil have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

Bilforhandlerne – de 437 største – fik tilsammen et overskud på 1,177 milliarder DKK, og 2016 blev dermed det bedste år vi nogensinde har set for bilforhandlerne. Oven i bilforhandlernes overskud fik de19 bilimportører også et overskud på 968 mio DKK, deres næsthøjeste overskud nogensinde. Tilsammen tjente bilbranchen dermed, kan man sige, 2,145 milliarder DKK efter skat i 2016, det bedste resultat vi nogensinde har set, og langt over de 1,678 milliarder DKK som der blev tjent i 2015, der i øvrigt også var rekordår.

De 437 bilforhandlere omsatte for 81,9 milliarder DKK og havde også en fin vækst i omsætningen på 7,1%, mens de 19 bilimportører omsatte for 30,9 milliarder DKK og havde en endnu finere vækst på 15,1%. Styksalget af nye køretøjer i Danmark steg i 2016 med 8,2%. Og bilerne blev større i 2016 end de var i 2015.

2017 har vist et lille fald i nye solgte køretøjer i Danmark på 0,8%. Alligevel forventer vi en fin fremgang i omsætningen for både forhandlere og importører, da vi kan se, at de 10 største bilmodeller gennemsnitligt er 6,9% dyrere end de var i 2016. Da der samtidig har været afgiftsnedsættelser, tillader vi os at forvente en omsætningsfremgang på 4% hosbilforhandlerne i 2017 og på 8% for importørerne. Men vi kan jo stadig tage fejl her, for vi kender først regnskaberne til efteråret. Og sidste år var vi en anelse for optimistiske til omsætningsudviklingen, men vi fik ret i, at der blevt slået historisk indtjeningsrekord. For 2017 forventer vi også flotte resultater for bilbranchen, men om der bliver slået rekorder igen i 2017 er vi usikre på.

Det får du blandt andet af informationer når du investerer i analysen:

Top20-lister over de bedste præstationer i branchen (overskud, historisk, overskud, vækst, overskud per ansat, lønniveau og indtjeningsevne, flest skabte arbejdspladser, størst CSR-score)
Top20-lister over de værste præstationer i branchen (underskud, historisk underskud, salgsnedtur, underskud per ansat, nettoindtjeningsevne, flest tabte arbejdspladser, ringeste CSR-score).
Top50-liste over branchens rigeste (hvoraf de “fattigste” er god for over 50 mio DKK).
Analyse af selskabernes balancekonti, herunder fast ejendom, finansielle aktiver, Ventetiden, Gældsbyrden.
* Liste over hvilke bilforhandlere i analysen, vi betragter som udsat for konkursrisiko.
* Oversigt over hvert enkelt bilmærkes forhandlere og disses resultater.
* Gennemgang af 41 lastbilforhandlere og de 50 største brugtbilsforhandlere.
* Analysen af branchen alt efter forhandlerens størrelse, beliggenhed, alder, antal forretninger, antal bilmærker, ejertyper og om der sidder mænd eller kvinder i direktionen.
* Liste med årets 33 virksomhedshandler med beregning af multipler og en lille forklaring til hver enkelt af handlerne.
* Lister med specificeret resultatopgørelse for hver enkelt af de 437 forhandlere og 19 bilimportører.
Lister med nøgletal for hver enkelt af de 437 bilforhandlere og 19 bilimportører.
Lister med i alt 586 bilbrancheformuer (alfabetisk efter virksomheden) der alle har det tilfælles, at de er gode for mindst 2 millioner kroner i deres holdingselskaber.
* 27 tætskrevne sider med noter til alle de bilforhandler- og bilimportør-regnskaber, der kræver lidt ekstra forklaring.
* Og ikke mindre end 39 siders indledning med konklusioner for branchen som helhed og alverdens forskellige perspektiveringer der vedrører bilbranchen.

Lidt om vores metode:
* Udgangspunktet er årsregnskaberne, der er indleveret senest 31DEC17. Bemærk dog, at der mest er tale om 2016-regnskaber samt regnskaber med afslutning til og med 30SEP17.
* Vi kombinerer de tal vi har med andre brancheinformationer vi har, herunder bilsalget per mærke og hvem der har hvilke bilagenturer.
Vi gør en dyd ud af at estimere selskabernes omsætning, dækningsbidrag og antal ansatte, når virksomhederne ikke selv oplyser det.
* Vi gør en dyd ud af at lave retvisende sammenligningstal, når der har været virksomhedsomdannelser, opkøb, konkurs eller frasalg.
* Vi giver alle selskaber en CSR-score alt efter hvor transparent deres regnskaber er.
* Alle bilforhandlere med en offentliggjort omsætning på over 50 mio DKK, offentliggjort bruttofortjeneste på 4 mio DKK, offentliggjorte personaleomkostninger på 3 mio DKK eller oplyst mindst 9 ansatte, indgår i analysen.
* Vi vurderer også volumen for de virksomheder, der ikke indgår i analysen, herunder både de store selskaber uden offentligt tilgængelige regnskaber og de små med og uden regnskaber. Herunder samtlige forhandlere i Danmark med bilagentur. Vores vurdering er, at vores analyse dækker over 90% af hele den samlede danske bilforhandlerbranche og næsten 98% af det samlede nybilsalg i Danmark.

Hvad kan du bruge analysen til?

Benchmarking af din egen virksomhed i forhold til dine nærmeste konkurrenter.
* Analysen kan bruges både af erfarne bilforhandlere, leverandører til branchen, bankfolk, investorer og revisorer samt nytilkomne og studerende.
* Tekst, grafik og tabeller er let tilgængelig læsning for almindeligt begavede mennesker.
* Meget grundig bredspektret indsigt i en branche
* Indtryk (men ikke facitliste på) hvad de bedste gør rigtigt, og hvad de værste gør galt
* Mulighed for tilkøb af excel-fil med visse data (især relevant for leverandører for branchen)
* Vores ambition er at omsætte svært forståelige regnskaber til let forståelig læsning.
* Vores største ambition er, at analysen kan bidrage til at skabe bedre langsigtede resultater for de erhvervsdrivende.
* Først interesselæsning, sidenhen opslagsbog, hver gang tanken falder på en særlig bilforhandler / bilimportør, en særlig person eller en særlig problemstilling i branchen.

Er du interesseret?

Det ville glæde os! Bestil analysen her på siden eller hos ole@danskbrancheanalyse.dk Prisen er kun 3.800,- DKK + moms

Vi håber på din bestilling.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/18 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af restaurationsbranchen, arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, hotelbranchen og bilforhandlerbranchen. Bilbrancheanalysen udkom for første gang 25. oktober 2007, og er udkommet årligt lige siden. Den 31. januar 2018 udkom den for 11. gang.