Den 4. december 2018 udkom Analysen af Danmarks 440 største bilforhandlere og 20 største bilimportører. Analysen er efter vores opfattelse den mest gennemarbejdede analyse der findes af økonomien i bilbranchen og det er vores 12. årlige udgave.

Analysen udgives i bogform, fylder godt 250 sider og koster, ligesom sidste år, 3800,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at besvare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 440 bilforhandlere havde et samlet overskud efter skat på 1,053 milliarder DKK, og det er branchens næstflotteste resultat nogensinde, kun overgået af overskuddet på 1,177 milliarder DKK i 2016. Hertil kommer, at de 20 bilimportører også havde deres næstflotteste år nogensinde, med et overskud929 mio DKK, igen kun overgået af 2016, hvor overskuddet var 968 mio DKK. Bilforhandlerne havde et overskud per ansat på 54.000,- DKK, mens importørerne havde et overskud per ansat på svimlende 961.000,- DKK. Bilforhandlernes gennemsnitsløn steg med 1,4% til 422.000,- DKK (målt som virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat). Importørernes gennemsnitsløn landede på 680.000,- DKK, så ikke alene tjener importørerne næsten 18 gange mere per ansat, lønniveauet er også 61% større.

Selv om det samlede bilsalg (målt i antal) faldt med 0,8% i 2017, så voksede bilforhandlernes omsætning med 4,3%, mens importørernes omsætning voksede med 5,2%. Fordi bilmodellerne løbende bliver større, blandt andet på grund af afgiftslempelser.

2017 har på alle måder været et fremragende år for bilbranchen, og det på trods af, at vi har set mange af forhandlerne ”brokke” sig over de knap to måneders stilstand i bilsalget (AUG-SEP17) mens forhandlingerne om de nye bilafgifter stod på, ligesom en del forhandlere også har ”brokket sig” over at de som konsekvens af afgiftsændringen har måttet nedskrive lagerværdien af deres brugte biler. Meget tyder på, at afgiftsreduktionen for personbiler per 01OCT17 i det samlede billede har været herligt for bilbranchen, også selv om det har medført lidt ”smerter” i 2017-regnskaberne.

Selv statskassen har nydt godt af de reducerede bilafgifter, i hvert fald hvis vi tager en simpelt kig på statens samlede indtægter hermed: Staten havde i 2016 imponerende 39,603 milliarder DKK i samlede indtægter når vi sammenlægger registreringsafgift, vægtafgift (grøn ejerafgift), benzinafgift og et par andre mindre afgiftstyper, og dette beløb steg til 39,951 milliarder DKK i 2017, og forventes af SKAT til at stige til 41,585 milliarder i 2018. Oven i disse særlige afgifter for bilbranchen kommer de ”almindelige” moms- og skattebetalinger, som alle erhverv bidrager med.

De 440 bilforhandlere omsatte for i alt 84,371 milliarder DKK, og forhandlerne havde 19.595 ansatte mens der var 967 ansatte hos importørerne.

De gode tider aflæses også af, at vi i løbet af 2018 kun har oplevet én konkurs blandt de 437 største bilforhandlere i analysen. Vi skal helt tilbage til 2011 for at slå denne beskedne konkursrate (0,2%), da 2011 var det eneste år vi indtil videre har oplevet, hvor vi slet ikke oplevede konkurser blandt de forhandlere, der indgik i analysen året forinden.

Og selv om bilsalget målt i styksalg er faldet med 0,3% i 2018, så konstaterer vi, at basisprisen på et vægtet gennemsnit af de 20 mest solgte bilmodeller er steget med 18,9% i 2018, og vi er derfor meget overbevist om, at 2018 vil blive atter et rekordår på niveau med 2016 og 2017, muligvis endnu bedre, både for forhandlere og importører, da vi forventer, at begge kommer ud med et overskud på den gode side af én milliard kroner – hver.

Vi har afdækket 25 virksomhedshandler i bilbranchen i løbet af 2017 og fundet handelspriser og dermed multipler på disse virksomhedshandler. Analysen indeholder 10 siders spændende læsning omkring branchens virksomhedshandler, men vi må konstatere – i modsætning til erhverv som reklamebureauer og rejsebureauer – at man som regel bliver væsentligt mere velhavende af at drive bilforretning, og gerne gennem generationer, end at skille sig af med sin bilforretning ved et virksomhedsfrasalg. Bilbranchens generelle multipler er beskedne.

Endelig har vi fundet i alt 617 millionformuer, og disse har en samlet bogført formue på 20,878 milliarder DKK, og når vi indregner deres udbyttebetaling for 2017, så har de tilsammen øget formuerne med 12,7% i forhold til 2016. Lønniveauet i branchen steg som nævnt med 1,4%, så vi kan roligt sige, at 2017 igen har været et af de år, hvor det har været klart bedst at være ejer. Se alle branchens 617 millionærer og deres bogførte formuer i analysen.

Analysen indeholder et væld af informationer om de største, de bedste, dem med højst løn, største overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også forhandlernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi hengiver et helt afsnit til at se på hvordan det går, efter hvilket bilmærke, man forhandler, ligesom vi ser specielt på lastbilforhandlere og brugtvognsforhandlere. Vi giver forhandlerne en CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, ellere hvor mange ejere der er bedst for virksomheden.

Hvis du spørger os, er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske bilforhandler- og bilimportør-branche, det er også et fantastisk værktøj for bilforhandlere, bilimportører, CEOs og CFOs til  til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste, og for folk med interesser i og omkring branchen er analysen super god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du sender en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk

Vi håber på din bestilling.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/18 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af restaurationsbranchen, arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, hotelbranchen og bilforhandlerbranchen. Bilbrancheanalysen udkom for første gang 25. oktober 2007, og er udkommet årligt lige siden. Den 31. januar 2018 udkom den for 11. gang.