Side Indholdsfortegnelse – bemærk 2016
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysen hovedkonklusioner
16 Hotelbranchens fremtid
18 Hotelbranchen i forhold til andre brancher
22 Regnskaber & Social Anvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
30 Danmarks største hoteloperatører
35 Branchens største overskud
39 Største vækstcometer
41 Størst omsætning per værelse (OMS/VÆR)
43 Størst overskud per værelse (RES/VÆR)
45 Højeste lønninger (GNS LØN)
46 Branchens største underskud
51 Størst underskud per værelse
52 Ringest omsætning per værelse
53 Største nedture i salget
54 Laveste personaleomkostninger per værelse
55 Flest tabte og skabte arbejdspladser
56 Lejerne
59 Ejendomsselskaberne
63 Nøgletal for de største hoteloperatører
64 De store byggeprojekter
71 Regionernes forventede udbudsvækst
72 Økonomien i hotelbyggeriet
75 Største kapitalindskud
76 Værdireguleringerne
78 Kritiske poster i balancen
79 Branchernes balancer
81 Fast ejendom
84 Egenkapitalen
88 Gældsbyrden
90 Branchens rentefod: 2,6%
92 Branchens konkurser
96 Konkurstruet?
98 Branchens forskellige sektorer
99 Kan kvinder drive hotel?
102 Har størrelse betydning?
103 Har alder betydning?
104 Hotelbranchen regionalt
108 Branchens forskellige ejerformer
111 Med i HORESTA?
112 Hvor mange stjerner?
Millionærer og handelspriser
114 Hvad koster dit hotel?
120 Hotelbranchens millionærer
Lister over hvert enkelt hotel, selskab og noter
125 Hotelbranchens millionærer – ejerforhold alfabetisk efter hotelnavn
129 Resultatopgørelsen for hvert enkelt hotelselskab – alfabetisk
135 Nøgletal for hvert enkelt hotelselskab – alfabetisk
141 Nøgletal for branchens forskellige sektorer (hoteloperatører)
143 Data om Danmarks 449 hotelejendomme – i postnummerorden
149 Noter til regnskaberne – per selskab, alfabetisk
181 Indeks over hvor hver enkelt hotelselskab er nævnt i analysen