I torsdags 17. oktober 2019 udkom, for 20. år i træk, vores analyse af økonomien i Danmarks 204 største rejsebureauer. Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber (indtil 20SEP19), og kombinerer denne info med mange andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i rejsebureaubranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i rapportform (bogform), fylder godt 200 sider, og koster 3800,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk). Du kan læse meget mere om analysen nederst i denne mail.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at besvare denne mail positivt.

 

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre nedenfor:

Analysens hovedkonklusioner:

Rejsebureaubranchens 2018 var det vi kalder middelmådigt. Væksten i branchens omsætning var egentlig stadig fin med et plus på 5,2% dog lidt under væksten i både 2015 og 2016. Rejsebureauerne rundede en omsætning på 32 milliarder DKK i 2018, men den fine omsætningsvækst blev ikke omsat til en lige så fin bundlinje. Bureauernes samlede overskud landede på 244 mio DKK, under halvdelen af de 506 mio DKK, som blev tjent i 2017. Der har blandt andet været enkeltstående meget store underskud, som har påvirket branchens samlede resultat. 25% af alle bureauernes i analysen (51 i alt) har haft underskud, og med kun 75% af bureauerne med overskud ligger branchen lige netop på grænsen for, hvornår vi synes man kan sige, om en branche er ”sund” eller ej. Så middelmådigt er nok fores udtryk for, hvordan 2018 har været for rejsebureaubranchen.

Hvis vi deler bureauerne op i de forskellige sektorer, så har den bedste sektor til at tjene penge i 2018 været de bureauer, vi kalder ”Feriebureauer med guide”, som er de bureauer, der især laver rundrejser, og gør det med guide. De største bureauer i denne sektor er Albatros Travel og Stjernegaard. De 15 bureauer, som vi har defineret i denne sektor, solgte for 2 milliarder DKK, og tjente 80 mio DKK på det, og det gav dem et overskud på 200.000,- DKK per ansat.

De bureauer, der er i den kategori vi kalder ”oversøisk leisure, individuelle rejser” havde det næst-største overskud på 49 mio DKK ud af en omsætning på godt 4 milliarder DKK og dermed et overskud per ansat på 57.000,- DKK.

Charterbureauerne havde en omsætning på 6,4 milliarder DKK, men kun 38 mio DKK landede på bundlinjen, hvilket var 134 mio DKK ringere end i 2017. Det var især et trecifret millionunderskud hos Bravo Tours, der trak charterbureauernes samlede resultater ned.

Erhvervsrejsebureauerne, der havde en omsætning på 7,4 milliarder DKK, tjente 20 mio DKK på det, og det lyder ikke af meget. Det er det heller ikke, men det er stadig en forbedring på cirka 20 mio DKK siden 2017.

Incoming-bureauerne, der siden 2015 har haft nogle rigtigt gode år, landede en omsætning på 3,6 milliarder DKK men de 27 incoming-bureauer tabte tilsammen 1 mio DKK på det. Her var det dog Danmarks største incomingbureau, Tumlare, der stod for en stor del af underskuddet, og hvis vi tager Tumlare ud af regnestykket tjente de øvrige incomingagenter 162.000,- DKK per ansat.

Internetbureauerne, som stort set alene består af udenlandske selskaber (især svenske) der sælger i Danmark, havde en omsætning på knap 4 milliarder DKK og det tjente de 28 mio DKK på. Med kun 107 ansatte, hvoraf de færreste er ansat i Danmark, tjente internetbureauerne 261.000,- DKK per ansat.

Noget imod vores forventning så har branchen skabt 150 arbejdspladser i 2018 – der var i alt 4.387 ansatte. For branchen som helhed var lønniveauet 450.000,- DKK (forstået som virksomhedens samlede personaleudgifter per ansat), og overskuddet per ansat (RES/ANS) var 56.000,- DKK, ned fra 121.000,- DKK sidste år. 2017 var dog også et rekordår for rejsebureauerne.

Vi bruger også lidt kræfter på at se ind i krystalkuglen, og vi er ikke alt for optimistiske til udviklingen: Vi forventer egentlig nulvækst for branchens omsætningsudvikling i 2019, og vi forventer at branchen lander på et nulresultat. Der er dog nogle store spillere i branchen i år, der kommer til at påvirke både salgsudvikling og bundlinje enormt. Danmarks omsætningsmæssigt største rejsebureau, SRG/EtravelI, ser ud til at have flyttet næsten en tredjedel af sit internetsalg til Sverige i løbet af 2019. Men endnu værre, så ved vi ikke, hvad konkursen hos Thomas Cook kommer til at betyde for det regnskab for Spies, der netop er afsluttet 30SEP19, og som kommer til at afsløre, hvor mange penge der er tabt på Spies’ udlån til tilknyttede selskaber. Så hvis vi må fraregne Spies og SRG/EtravelI i vores forventninger til 2019, så tror vi både at der kommer vækst på 2% og et brancheoverskud på nogle hundrede millioner kroner. Med andre ord så tror vi, at konkursen hos Thomas Cook kommer til at koste Spies et trecifret milliontab, ja vores gæt er egentlig et underskud på 300 mio DKK. Vi kan også tage mange hundrede millioner kroner fejl – i begge retninger!

2020 er svær at kigge ind i, og vi har generelt været lidt for pessimistiske i vores forventninger, men vi mener stadig, at begrebet flyskam kan skære nogle procenter af væksten. Endvidere så er der også risiko for flybeskatning i et eller andet omfang, ikke mindst fordi Dansk Luftfart (Københavns Lufthavne, SAS, Norwegian mfl) nu selv har foreslået at lave en flyafgift til forskning i lavere CO2-udslip for luftfarten. Så vores vurdering er, at summen af hele klimadebatten kommer til at skære måske 3-4% af væksten, hvilket godt kan betyde, at branchen igen i 2020 ender i en ren nuludvikling på omsætningen. Det betyder dog ikke, at branchen ikke samtidig kan tjene penge.