Side Indholdsfortegnelse
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner: 2017 blev et rekordår
15 2018? OK, men ikke prangende.
17 Rejsebureaubranchen i forhold til andre brancher
21 Regnskaber og Social Ansvarlighed
28 Rejsebranchens forskellige sektorer
30 Erhvervsrejsebureauerne
36 Charterbureauerne
40 Leisurebureauerne
42 Leisurebureauer med oversøisk fokus
48 Leisurebureauer med europæisk fokus
50 Overnatningsbureauer / ferieboliger / kør-selv
52 Busrejsebureauerne
54 Internetbureauerne
58 Grossisterne
60 Incoming
62 Skirejsebureauerne
64 Sprogrejsebureauer
65 Jagt- og Safaribureauer
66 Krydstogtbureauerne
67 Sports- og golf-rejsebureauer
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
68 De største rejsebureauer
70 Branchens største overskud
74 Største organiske vækst
77 Branchens højeste overskudsgrader
78 Størst OMS/ANS
79 Størst DB/ANS
80 Højeste gennemsnitslønninger (GNS LØN)
81 Hvad tjener direktøren?
82 Største overskud per ansat (RES/ANS)
83 Største indtjeningsevne (NIE)
84 De slemme resultater: Årets millionunderskud
90 Største salgsnedture
91 Syge virksomheder
92 Laveste gennemsnitslønninger
93 Ringeste indtjeningsevne
94 Hvem betaler selskabsskat?
95 Nulskattebetalerne
96 Skabte og tabte arbejdspladser
97 Huslejen
98 Kritiske poster i balancen
99 Branchernes balancer
101 Fast Ejendom
102 Immaterielle aktiver
103 Datterselskaberne
104 Ventetiden
107 De milliardstore udlån
108 Egenkapitalen
109 Gældsbyrden
110 Bureauernes teoretiske værdier
112 Rejsegarantifonden
114 Rejseankenævnet
118 De seneste konkurser
122 Konkurstruet?
124 Branchens forskellige tværsnit
125 Store bureauer klarer sig bedst
126 Hvem er bedst? Jyder eller københavnere?
128 Kan kvinder drive rejsebureau?
132 Har alder betydning?
134 Branchens forskellige ejerformer
138 Hvor mange ejere er bedst?
140 Ikke alle er registreret i Rejsegarantifonden
142 Betaler en brancheforening sig?
Millionærer og handelspriser
144 Hvad koster dit rejsebureau?
150 Virksomhedspriser i andre brancher
152 Rejsebureaubranchens millionærer
157 Liste over rejsebureaubranchens person-ejere
Lister over hvert enkelt rejsebureau
161 Resultatopgørelsen for hver af Danmarks 193 største rejsebureauer
167 Nøgletal for hver af Danmarks 193 største rejsebureauer
173 De 217 rejsebureauer under overvågning
181 Nøgletal for rejsebranchens forskellige sektorer
185 Noter til regnskaberne
205 Indeks over hvor hvert enkelt rejsebureau er nævnt i analysen