Analysen af reklamebureaubranchen

Den 7. november 2018 udkom, for 12. år i træk, vores analyse af økonomien i Danmarks 323 største reklame-, PR-, media-, digitale, DM-, design- og event-bureauer. Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber (indtil 05OCT18), og kombinerer denne info med andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i reklamebureaubranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i bogform, fylder godt 170 sider, og koster, ligesom sidste år, 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Ud over en præsentation af en lang række nøgletal for hvert enkelt bureau, har vi også lavet en række afsnit for de forskellige “sektorer” i branchen.

Sektorer

I analysen har vi inddelt branchen i følgende sektorer (parentes for anslået antal selskaber i analysen):

  • Full Service reklamebureauer (119)
  • PR-bureauer (53)
  • Digitale bureauer (77)
  • Mediabureauer (14)
  • Designbureauer (29)
  • Eventbureauer (20)
  • DM/dialog-bureauer (11)

De 323 bureauer er et lidt lavere antal end i vores analyse sidste år (327 bureauer), men dækker egentlig over, at vi har valgt at konsolidere de globale bureaukoncerner (WPP, Dentsu, Omnicom, Interpublic, Publicis og Havas), der før udgjorde 29 selskaber og i årets analyse kun udgør 6. Det giver, efter vores mening, et bedre billede af den danske reklamebureaubranche. Vi viser og omtaler dog også datterselskabsresultaterne, når vi finder det relevant.

Mand eller kvinde, stor eller lille?

Herudover analyserer vi blandt andet bureauernes resultater afhængigt af ejerforhold, alder, geografisk placering, om der sidder en mand eller kvinde i direktionen, om de er medlem af en brancheforening, og hvilken, eller om de er store eller små.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene bureauernes resultatopgørelser, men ser også bureauernes balancer efter i sømmene. Her ser vi en række nøgletal for branchen, men vigtigere af alt ser vi, hvem der har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning! Og det er til at forstå, selv om man slet ikke er regnskabsnørd.

Top og bund

Endelig er der en lang række oversigter over “top 20” blandt de bedste præstationer i branchen. Vi måler blandt andet på overskud, vækst, overskudsgrad, lønniveau, indtjeningsevne. Det er desværre ikke solstrålehistorier alt sammen, hvorfor der også er et lige så langt afsnit over de “værste” præstationer i branchen. Endelig vurderer vi også hvilke bureauer der står over for en konkursrisiko, men også hvilke bureauer der har brugt hvilke mekanismer til måske at pynte på regnskaberne. Vi holder også rede på årets konkurser og ser, hvem der har stået bag, og hvad der er opstået fra asken af disse konkurser.

Hvad koster dit reklamebureau?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de bureauer der er handlet i branchen. Vi har beskrevet godt 20 af sidste års virksomhedshandler, sådan at man kan danne sig et indtryk af hvordan et reklamebureau værdiansættes. Vi forventer at afdække omkring 30 virksomhedshandler.

Reklamebranchens millionærer

Denne liste bliver igen i år opdateret, så vi så vidt muligt kan følge, hvor pengene egentlig havner henne, og hvad der så er sket med dem. Vi har kortlagt de bogførte formuer ud fra holdingselskaber hos knap 400 reklamebureaumillionærer. Se navne, ejerforhold og formuer i analysen.

Hvem har glæde af analysen?

Bureauerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den!

Analysen er et godt redskab for dit bureau til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som reklamebureau kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer de oplysninger, som ikke fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning, dækningsbidrag og antallet af ansatte, som visse virksomheder har undladt at oplyse om. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt er forholdsvis retvisende.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante bureauer, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Investorer og nye i branchen

For investorer og nye i branchen, giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er muligvis det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske bureaubranche.
Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3600,- DKK + moms.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/2018 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af reklamebureaubranchen udkom for første gang 20. august 2007, og er udkommet årligt lige siden.