6. februar 2017 udkom Analysen af Danmarks 309 største restaurationsselskaber. Den koster 3600,- DKK + moms, udgives i rapportform og fylder 156 sider. Den kan bestilles her på siden eller ved at maile til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Vi vil gerne afsløre nogle af analysens hovedkonklusioner for de 309 største restaurationsselskaber, læs videre her:

* Restauratørerne tjente 540 mio Dkk efter skat.
* Branchens vækst var på 7,8%
* Lønniveauet er højst i catering- og kantine-branchen og ringest hos fastfood og caféer.
* Væksten har været over 10% i 2 år i træk hos både restauranter, caféer og natklubber, mens den har ligget omkring 0% i to år i træk hos både catering og kantineoperatører.
* McDonald’s fylder over 10% af analysens omsætning, Michelin-restauranter knap 2%.
* Virksomheder med “etnisk ledelse” overgår Michelin-restauranter på alle nøgletal.
* 32% af branchens omsætning er på udenlandske hænder. udenlandsk ejede virksomheder har markant ringere vækst og indtjening end de danskejede.
* Mens de 309 største restaurationsselskaber tjente 540 mio DKK, så tabte de 1.031 mindre restauratører, som ikke indgår i analysen 28 mio DKK.
* Med andre ord, restaurationsbranchen består af et A-hold og et B-hold. De fleste af de 309 største er på A-holdet, mens de fleste andre er på B-holdet.
* Der er tonsvis af konkurser blandt de små restauratører, som ikke er store nok til analysen.
* Branchen lider også af alt for mange konkursryttere. Vi har udpeget og omtaler 12 personer, der har været konkurs mindst 6 gange uden at have efterladt alt for meget der klarer sig.
* Branchens 295 restauratømillionærer har en samlet formue på 4,450 milliarder kroner. De er dermed rigere end de tilsvarende branchefolk i rejsebureaubranchen og reklamebureaubranchen.
* Branchens millionærer har forøget deres formuer med 29,5% i 2015, ovenpå en formuestigning på 24,5% i 2014. Så store formuestigninger har vi ikke set i nogen anden branche på noget tidspunkt.
* 6 virksomhedshandler over de sidste 2 år har gjort danske restauratører 1,1 milliarder kroner rigere.

Det får du blandt andet af oplysninger når du investerer i analysen:

* Top20-lister over de bedste præstationer i branchen (overskud, historisk overskud, vækst, overskud per ansat, lønniveau og indtjeningsevne, flest skabte arbejdspladser, størst CSR-score)
* Top20-lister over de værste præstationer i branchen (underskud, historisk underskud, salgsnedtur, underskud per ansat, nettoindtjeningsevne, flest tabte arbejdspladser, ringest CSR-score)
* Top50-liste over branchens rigeste (hvoraf den “fattigste” er god for over 24 mio DKK)
* Analyse af selskabernes balancekonti, herunder fast ejendom, immaterielle aktiver, driftsinventar, Ventetiden, Gældsbyrden.
* Oversigt over 59 selskaber i branchen, der gik konkurs i 2016, inklusiv deres bagmænd samt visse af deres regnskabstal.
* Liste over hvilke restaurationsselskaber i analysen, vi betragter som konkurstruede.
* Oversigt over aktørerne i de forskellige sektorer, hvor vi har delt branchen op i 147 restauranter, 36 fastfood, 73 caféer, 14 barer/natklubber, 25 cateringvirksomheder og 14 kantineoperatører.
* Gennemgang af de 89 McDonald’s restauranter og deres franchisetagere.
* Oversigt over Michelin-restauranter, bøfhuse, bryghuse og sushi-restauranter.
* Analyse af branchen alt efter om der sidder kvinder eller personer med udenlandsk navn i ledelsen.
* Analyse af branchen efter virksomhedens størrelse, alder, regionale placering, ejertyper eller antal ejere.
* Liste med årets 14 virksomhedshandler med beregning af multipler og lille forklaring til hver enkelt af handlerne.
* Liste med specificeret resultatopgørelse for hver enkelt af de 309 største restaurationsvirksomheder.
* Liste med nøgletal for hver enkelt af de 309 største restaurationsvirksomheder.
* Liste med i alt 326 ejere (alfabetisk) der alle har det tilfælles, at de er millionærer i deres holdingselskaber.
* 10 tætskrevne sider med noter til alle restauratør-regnskaber, der kræver lidt ekstra forklaring.

Her er vores metode til at have lavet analysen:

* Udgangspunktet er årsregnskaberne, der er indleveret senest 04JAN17. bemærk dog, at der er tale om 2015-regnskaber samt regnskaber med afslutning til og med 30SEP16.
* Vi gør en dyd ud af at estimere selskabernes omsætning, dækningsbidrag og antal ansatte, når de ikke selv oplyser det.
* Vi gør en dyd ud af at lave pålidelige sammenligningstal, når der har været virksomhedsomdannelser, opkøb, konkurs eller frasalg.
* Vi kombinerer de tal vi har med andre brancheinformationer vi har, heraf vurdering af restauranttype.
* Vi giver alle selskaber en CSR-score alt efter hvor transparent deres regnskaber er.
* Alle virksomheder med en offentliggjort bruttofortjeneste på 5 mio DKK indgår i analysen.
* Vores ambition er at omsætte svært forståelige regnskaber til let forståelig læsning.
* Vi vurderer også volumen for de virksomheder der ikke indgår i analysen, herunder både de store selskaber uden offentligt tilgængelige regnskaber, og de små med og uden regnskaber. Vores vurdering er at vores analyse dækker 38% af hele den samlede danske restaurationsbranche.

Hvad kan du bruge analysen til?

*Analysen kan bruges af både erfarne restauratører, leverandører til branchen, investorer, revisorer og bankfolk samt nytilkomne og studerende.
* Tekst, grafik og tabeller er let tilgængelig læsning for almindelig begavede mennesker
* Benchmarking af din egen virksomhed i forhold til dine nærmeste konkurrenter.
* Indtryk af (men ikke facitliste på) hvad de bedste gør rigtigt og hvad de værste gør galt.
* Indsigt i en branche fra en vinkel, du selv som restauratør næppe er vant til, men som vel nok betyder meget for dig.
* Først hyggelæsning, sidenhen opslagsbog, hver gang tanken falder på en særlig restaurant, en særlig person eller en særlig problemstilling i branchen.

Er du interesseret?

Det ville glæde os! Bestil den direkte på mail hos ole@danskbrancheanalyse.dk

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse Aps
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel 20956085

ole@danskbrancheanalyse.dk
ole@pose.dk

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2016 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, restaurationsbranchen, bureaubranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af restaurationsbranchen er nyeste skud på stammen og udkom for anden gang 6. februar 2017.