Analysen af Revisionsbranchen

Fredag den 4. april 2018 udkom Analysen af Danmarks 236 største revisionsselskaber for ellevte år i træk.
Analysen udgives i rapportform, fylder 184 sider, koster 3.800,- DKK + moms, og kan bestilles hos ole@danskbrancheanalyse.dk

Analysen tager udgangspunkt i revisionsbranchens regnskaber, der er indleveret senest 15. marts 2018. Den afgrænser sig til revisionsvirksomheder med en bruttofortjeneste på mindst 3 mio DKK eller personaleomkostninger for mindst 2,5 mio DKK, og ja der mangler visse revisionsselskaber, der ikke har offentligt tilgængelige regnskaber.

Ud over de 236 revisionsselskaber der indgår i analysen, har vi listet 45 revisionsvirksomheder under overvågning, som formentligt ville indgå i analysen, hvis de havde haft offentligt tilgængelige regnskaber. Vores analyse viser dog, at disse 45 virksomheder kun fylder omkring 5,8% af branchens omsætning. Yderligere har vi listet 25 andre revisionsselskaber uden offentligt tilgængelige regnskaber, 120 revisionsselskaber som er for små til analysen og 8 revisionsselskaber som endnu ikke har aflagt første regnskab.

Analysen endevender stort set alle tilgængelige (og utilgængelige) nøgletal for de 236 revisionsselskaber, herunder de bedste og de værste præstationer indenfor nettoresultat, vækst, omsætning per medarbejder, omsætning per revisor, gennemsnitslønninger, resultat per ansat, virksomhedens indtjeningsevne, virksomhedernes såkaldte ventetider, goodwill-aktiveringer, gældsbyrden og så videre.

Endvidere skal vi se på en lang række nøgletal for branchen, ikke kun for branchen som helhed, men også alt efter, om revisionsselskabet er stort, mellem eller lille, hvor det ligger geografisk (eller er landsdækkende), efter antallet af ejere, om det er statsautoriseret eller registreret, eller om der sidder en kvinde eller mand i direktionen.

Vi kigger naturligvis ikke kun på revisionsbranchens resultatopgørelse, men i særdeleshed også på branchens aktiver og passiver. Ved en grundig analyse af både resultater og balancen, og tilmed sammenligninger med vores erfaringer fra vores øvrige brancheanalyser får vi et præcist indblik i, hvordan sundhedstilstanden er i branchen som helhed, og dermed også endnu mere retvisende hvordan den er for hvert enkelt af revisionsbranchens 236 selskaber. Vi tillader os også at vurdere, hvilke revisionsvirksomheder der rent faktisk er konkurstruede, også selvom vi med glæder kan konstatere at konkursraten i revisionsbranchen er yderst beskeden. Vi har ikke set en eneste konkurs siden sidste års analyse.

Vi ser også på revisonsbranchens egne virksomhedshandler. Vi konstaterer umiddelbart at revisionsvirksomheder er et yndet objekt for virksomhedsovertagelse. Alene i 2016/2017 har vi konstateret over 50 virksomhedshandler, som vi har gjort en stor indsats for at finde handelspriser og dermed multipler på og det lykkedes for 50 af handlerne. Endvidere beskriver vi, så godt vi kan, hver enkelt af handlerne og kommenterer lejlighedsvis på vores vurdering af handelsprisen.

Endelig kan vi ikke dy os for at gennemgå revisionsbranchens millionærer. Vel vidende at vi i Danmark ikke har adgang til privatpersoners formuer, må vi “nøjes” med de ejere, der gemmer deres penge i et moderselskab med offentligt tilgængeligt regnskab. Mange partnere i de store revisionsselskaber ejer dog virksomhedsandelen i privat regi og tager overskuddet ud som løn, og derfor er vores millionærliste desværre ikke så “præcis” som i vores andre brancheanalyser, men vi tror nu stadig, at den er til interesse blandt vores læsere, og det offentligt tilgængelige ejerregister, der blev indført sidste år, har gjort denne del af vores analyse endnu bedre end de tidligere år.

Vi er endda ikke helt færdige endnu. Vi undersøger også informationsværdien hos revisorernes kunder. Her har vi selv udviklet en dogmeregnskabsmodel, sådan at alle regnskaber får en samlet karakter ud fra 44 målepunkter for regnskabets informationsværdi, som vi kalder for regnskabets CSR-score. Vi har brugt datamateriale fra 1.719 selskaber, der indgår i vores 6 seneste andre analyser, i forhold til den revisor, der har revideret (og også ofte udformet) regnskabet. Her ser vi store forskelle fra revisionsselskab til revisionsselskab og her har vi rangeret revisionsselskaberne, ikke kun efter informationsværdien i deres egne regnskaber, men også efter informationsværdien hos deres kunder. Ja det lyder rigtig nørdet det sidste, men efter vores opfattelse giver det et godt billede af, hvad revisionsselskabernes egne holdninger er til, hvor vidt regnskaber skal have en vis informationsværdi, eller højest levere det, der grænser op til det lovpligtige. Og ja der er store forskelle revisorerne imellem.

Som i andre brancher er der visse selskaber der undlader at oplyse omsætning, antallet af ansatte og præcise ejerforhold (samt i visse tilfælde andre ting). Her går vi ind og laver kvalificerede estimater på de manglende oplysninger. Det medfører naturligvis en fejlmargin, som vi arbejder på at reducere mest muligt, men det er også disse kvalificerede estimater der gør, at analysen adskiller sig fudamentalt fra andre brancheanalyser på markedet, og dermed giver et indblik i, og overblik over økonomien i branchen, der os bekendt ikke findes lignende i Danmark.

Vi håber at ovenstående beskrivelse har givet dig tilstrækkelig inspiration til at du vil investere i analysen. Som allerede nævnt kan analysen bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk

Det ville glæde mig at høre fra dig

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse Aps

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2016/2017 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, bilforhandlerbranchen, hotelbranchen og restaurationsbranchen. Revisionsbrancheanalysen udkom for første gang 25. februar 2008, og er udkommet årligt lige siden