Side Indholdsfortegnelse – OBS 2017
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner
8 Revisionsbranchens pudsigheder
13 Hvordan bliver 2018?
14 Revisionsbranchen i forhold til andre brancher
19 Regnskaber & social ansvarlighed
25 De internationale netværk
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
27 Danmarks største revisionsselskaber
32 Branchens største overskud
36 Højeste gennemsnitslønninger
39 Bedste indtjeningsevne
40 Vækstkometerne (er der ikke mange af)
42 Branchens underskud (kun 13 i alt)
45 Laveste gennemsnitslønninger
46 Ringeste indtjeningsevne
47 Branchens største salgsnedture (heller ikke mange)
48 Flest tabte og skabte arbejdspladser
49 Huslejen
50 Kritiske poster i balancen
51 Revisionsbranchens samlede balance
50 Branchernes balancer
53 Immaterielle aktiver – branchens achilleshæl
56 Ventetiden – branchens næststørste problem
60 Gældsbyrden
63 Egenkapitalen
64 Virksomhedernes reelle værdi
66 Revisornævnet
70 Revisoransvar – og sagerne
71 Branchens konkurser
73 Konkurstruet?
75 Branchens forskellige sektorer
76 Størrelsen betyder meget
78 Statsautoriseret eller Registreret?
80 Revisorgeografi
82 Kan kvinder drive revisionsvirksomhed?
85 Branchens mange partnere
88 Dansk Revision
89 Kreston
90 RevisorGruppen Danmark
91 DanRevi
92 CSR-score hos revisorernes kunder
93 Problem 1: Regnskaber afleveres for sent
95 Problem 2: Revision fravælges
100 Problem 3: Ringe informationsniveau
103 Forslagskatalog til stærkere transparens i årsregnskaberne
104 Resultater og CSR hos revisorernes kunder
108 De bedste og de værste revisorer
111 Branchens helte, skinhellige, dobbeltmoralske, og umoralske
Handelspriser og millionærer
112 Hvad koster din virksomhed?
123 Virksomhedspriser per branche – historisk udvikling
125 Revisionsbranchens millionærer
Bilag, lister og noter
129 Millionærlisten (branchens millionær-ejere)
141 Resultatopgørelsen for hver af de 236 revisionsselskaber
149 Nøgletal for hver af de 236 revisionsselskaber
157 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
161 De 198 revisionsvirksomheder under overvågning, udenfor analysen
167 Noter til revisorernes egne regnskaber
185 Indeks til hvor vi har skrevet om hvert enkelt revisionsfirma