Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 3. juni 2022
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner
11 Revisionsbranchens pudsigheder
15 Fremtiden: 2022
16 Revisionsbranchen i forhold til andre brancher
18 De internationale netværk
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
22 Danmarks største revisionsselskaber
25 Branchens største overskud
27 Størst RES/ANS
28 Højeste gennemsnitslønninger (GNS LØN)
29 Bedste indtjeningsevne (NIE)
32 Størst vækst
36 Branchens underskud
40 Laveste gennemsnitslønninger
41 Ringeste indtjeningsevne
42 Branchens største salgsnedture
43 Flest tabte og skabte arbejdspladser
44 Hvem betaler selskabsskat?
47 Huslejen
48 Kritiske poster i balancen
49 Branchernes balancer
51 Immaterielle aktiver – branchens achilleshæl
54 Ventetiden – branchens næststørste problem
60 Gældsbyrden
63 Egenkapitalen
64 Virksomhedernes teoretiske markedsværdier
66 Revisornævnet
70 Revisoransvar – og sagerne
72 Branchens konkurser
74 Konkurstruet?
75 Branchens forskellige sektorer
76 Størrelsen betyder meget
78 Statsautoriseret eller Registreret?
80 Kan kvinder drive revisionsvirksomhed?
83 Revisorgeografi
87 Branchens mange partnere
88 Hvor mange ansatte per revisor?
89 Dansk Revision
90 Kreston
92 RevisorGruppen Danmark
93 DanRevi
CSR, handler og millionærer
94 Regnskaber og social ansvarlighed
102 Forslagskatalog til stærkere transparens i årsregnskaberne
103 Hvad koster din virksomhed?
113 Revisionsbranchens millionærer
Bilag, lister og noter
117 Resultatopgørelsen for hver af de 235 revisionsselskaber
121 Nøgletal for hver af de 235 revisionsselskaber
125 Info om hver af de 235 revisionsselskaber
131 De 161 selskaber udenfor analysen men under overvågning
135 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
137 Noter til revisorernes egne regnskaber
153 Indeks til hvor vi har skrevet om hvert enkelt revisionsfirma