Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 21. maj 2019
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner
8 Revisionsbranchens pudsigheder
13 Hvordan bliver 2019?
16 Revisionsbranchen i forhold til andre brancher
21 Regnskaber & social ansvarlighed
28 De internationale netværk
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
32 Danmarks største revisionsselskaber
37 Branchens største overskud
40 De største overskud per ejer
41 Størst RES/ANS
42 Højeste gennemsnitslønninger
44 Bedste indtjeningsevne
45 Vækstkometerne (er der ikke mange af)
47 Branchens underskud (kun 13 i alt)
50 Laveste gennemsnitslønninger
51 Ringeste indtjeningsevne
52 Branchens største salgsnedture (heller ikke mange)
53 Flest tabte og skabte arbejdspladser
54 Hvem betaler selskabsskat?
56 Huslejen
57 Kritiske poster i balancen
58 Branchernes balancer
60 Immaterielle aktiver – branchens achilleshæl
63 Ventetiden – branchens næststørste problem
68 Gældsbyrden
70 Egenkapitalen
71 Virksomhedernes teoretiske markedsværdier
73 Revisornævnet
76 Revisoransvar – og sagerne
78 Branchens konkurser
80 Konkurstruet?
81 Branchens forskellige sektorer
82 Størrelsen betyder meget
84 Statsautoriseret eller Registreret?
86 Revisorgeografi
90 Kan kvinder drive revisionsvirksomhed?
93 Branchens mange partnere
96 Hvor mange ansatte per revisor?
98 Dansk Revision
100 Kreston
101 RevisorGruppen Danmark
102 DanRevi
103 CSR-score hos revisorernes kunder
104 Problem 1: Mange regnskaber afleveres for sent
106 Problem 2: Revision fravælges
111 Problem 3: Informationsniveauet siver uden regler
114 Forslagskatalog til stærkere transparens i årsregnskaberne
115 Resultater og CSR hos revisorernes kunder
118 De bedste og de værste revisorer
123 Branchens helte, skinhellige, dobbeltmoralske, og umoralske
Handelspriser og millionærer
124 Hvad koster din virksomhed?
135 Virksomhedspriser per branche – historisk udvikling
137 Revisionsbranchens millionærer
Bilag, lister og noter
141 Millionærlisten (branchens millionær-ejere)
153 Resultatopgørelsen for hver af de 234 revisionsselskaber
157 Nøgletal for hver af de 234 revisionsselskaber
161 Info om hver af de 234 revisionsselskaber
167 De 201 selskaber udenfor analysen men under overvågning
171 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
173 Noter til revisorernes egne regnskaber
193 Indeks til hvor vi har skrevet om hvert enkelt revisionsfirma