Analysen af Rejsebureaubranchen

6. september 2018 udkom, for 19. år i træk, vores analyse af økonomien i Danmarks 193 største rejsebureauer. Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber (indtil 10AUG18), og kombinerer denne info med mange andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i rejsebureaubranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i rapportform (bogform), fylder godt 180 sider, og koster, ligesom sidste år, 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at skrive til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Ud over en præsentation af en lang række nøgletal for hvert enkelt bureau, har vi også lavet en række afsnit for de forskellige “sektorer” i branchen.

Sektorer

I analysen har vi inddelt branchen i følgende sektorer (parentes for anslået antal selskaber i analysen):

 • Erhvervsrejsebureauer (22)
 • Charterbureauer (12)
 • Leisure oversøisk (54)
 • Incoming-agenter (22)
 • Internet-bureauer (9)
 • Leisure Europa (37)
 • Grossister (3)
 • Overnatningsbureauer (9)
 • Busrejsebureauer (8)
 • Skirejsebureauer (7)
 • Sprogrejsebureauer (5)
 • GSA’ere (General Sales Agents) (5)

Det er klart, at mange af disse bureauer ikke kun arbejder i en af ovenstående nicher, men spreder sig. Derfor ser vi både på opdelingen ovenfor, mens vi i det meste af resten af analysen sammenligner alle bureauerne på tværs.

Mand eller kvinde, stor eller lille?

Herudover analyserer vi blandt andet bureauernes resultater afhængigt af ejerforhold, alder, geografisk placering, om der sidder en mand eller kvinde i direktionen, om de er medlem af en brancheforening, og hvilken, eller om de er store eller små.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene bureauernes resultatopgørelser, men ser også bureauernes balancer efter i sømmene. Her ser vi en række nøgletal for branchen, men vigtigere af alt ser vi, hvem der har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning! Og det er til at forstå, selv om man slet ikke er regnskabsnørd.

Top og bund

Endelig er der en lang række oversigter over “top 20” blandt de bedste præstationer i branchen. Vi måler blandt andet på overskud, vækst, overskudsgrad, lønniveau, indtjeningsevne. Det er desværre ikke solstrålehistorier alt sammen, hvorfor der også er et lige så langt afsnit over de “værste” præstationer i branchen. Endelig vurderer vi også hvilke bureauer der står over for en konkursrisiko, men også hvilke bureauer der har brugt hvilke mekanismer til måske at pynte på regnskaberne. Vi holder også rede på årets konkurser og ser, hvem der har stået bag, og hvad der er opstået fra asken af disse konkurser.

Hvad koster dit rejsebureau?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de bureauer der er handlet i branchen. Vi har identificeret 15 rejsebureauhandler, og at dømme ud fra dette har 2017 været et meget aktivt handelsår med den største volumen vi hidtil har set. Vi beskriver hver enkelt af de 15 rejsebureauhandler, sådan at vi for hver handel, og for summen af rejsebureauhandler, kan regne multipler på, hvordan rejsebureauerne er værdiansat.

Rejsebureaubranchens millionærer:

Denne liste bliver igen i år opdateret, så vi så vidt muligt kan følge, hvor pengene egentlig havner henne, og hvad der så er sket med dem. Vi har kortlagt de bogførte formuer ud fra holdingselskaber hos 264 rejsebureau-ejere, hvilket udgør stort set alle danske rejsebureau-ejere i brancheanalysen. Se navne, ejerforhold og formuer i analysen.

Hvem har glæde af analysen?

Bureauerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den!

Analysen er et godt redskab for dit bureau til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som rejsebureau kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer de oplysninger, som ikke fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning, dækningsbidrag og lejlighedsvis antal ansatte og ejerforhold, som visse virksomheder endnu ikke oplyser om. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt ikke er alt for forkerte.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante bureauer, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Investorer og nye i branchen

For investorer og nye i branchen, giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er muligvis det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske rejsebureaubranche.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3600,- DKK + moms.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at skrive til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2017/2018 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af rejsebureaubranchen udkom for første gang 23. oktober 2000, og er udkommet årligt lige siden.