Kære beslutningstager i og omkring hotelbranchen, 

Den 6. januar 2020 udkom Analysen af Danmarks 250 største hotelselskaber. Analysen er efter vores klare overbevisning den største, grundigste og mest informative analyse af hotelbranchens økonomi. Analysen dækker regnskaber for hoteloperatører med tilsammen 42.846 hotelværelser, svarende til over 90% af det samlede hoteludbud på hoteller med mindst 40 værelser. 

Vi nævner navne – selskabsnavne på de største, de bedste, de værste, de mest voksende, dem med størst omsætning per værelse, de største overskud per værelse, de største underskud per værelse, de konkurstruede, dem der gik konkurs i løbet af året og mange, mange andre oversigter. Vi nævner personnavne på alle branchens millionærer med særligt fokus på de ”rigtige” hotelfolks formuer. Vi har efter bedste evne afdækket prisen på i alt 20 hotelhandler som vi viser hver for sig og viser nøgletal for og forklarer.

Vi ser på branchens investeringer – som der er mange af for tiden, vi ser på økonomien i de byggerier der allerede er i gang, og vi ser på, hvilke hoteller der forventes at åbne hvornår og hvordan det påvirker udbudsvæksten, også regionalt.

Vi laver oversigter – med op til 15 års økonomisk udvikling – i resultater fordelt på branchen som helhed og alverdens tværsnit hvor vi ser specifikt på hoteloperatører, om de er lejere eller ejere, vi ser på særlige hotelejendomsselskaber, vi ser på branchens byggeprojekter og økonomien i hvert enkelt af dem, og vi ser oversigter over hvordan det går med hoteloperatørerne alt efter hvor hotellet ligger, om der sidder mænd eller kvinder i direktionen, hvilken ejertype selskabet har og hvor stort og gammelt selskabet er.

Analysen er et overflødighedshorn af informationer om hotelbranchen med forklarende tekster, der gør svært og kedeligt regnskabsmateriale til levende og forståelig information, der kan læses af alle almindeligt begavede mennesker. Analysen indeholder også en sværm af bilag med en lang række økonomiske oplysninger om hvert enkelt af de 250 selskaber, der indgår i analysen, ligesom der er sider med bilag med en række centrale oplysninger om hver eneste hotelejendom i Danmark med mindst 40 værelser. Der er oversigt med de fleste personlige ejere af de forskellige hotelselskaber og deres formuer.

Analysen tager udgangspunkt i danske hoteller (samt nogle få feriecentre) med mindst 40 værelser og identificerer regnskaberne bag, både hotelopeeratøren og ejendomsejeren, og analysen er en sjælden kombination af netop regnskaberne (der er udgivet senest 01DEC19) og de ejendomsdata vi har, samt en række andre data om de enkelte hoteller og hotelselskaber. De informationer i regnskabet, som hotellerne lejlighedsvis ikke oplyser, såsom omsætning og huslejen, laver vi kvalificerede estimater for.

Det er vores 13. årlige udgave af hotelbranchens økonomi. Analysen udgives i rapportform (bogform), fylder 195 sider, og koster 4.000,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

 

Jeg håber at høre fra dig med en bestilling.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk

www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2019 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilforhandlerbranchen, hotelbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af hotelbranchen udkom for første gang 4. december 2006, og er, med undtagelse af i 2011, udkommet årligt lige siden.