Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 7. juni 2023
Indledning og konklusioner
1 Indledning
5 Analysens hovedkonklusioner
11 Revisionsbranchens pudsigheder
15 Fremtiden: 2023
16 Revisionsbranchen i forhold til andre brancher
20 De internationale netværk
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
24 Danmarks største revisionsselskaber
28 Branchens største overskud
32 Størst RES/ANS
33 Højeste gennemsnitslønninger (GNS LØN)
34 Bedste indtjeningsevne (NIE)
36 Størst vækst
40 Branchens underskud
43 Ringest OMS/ANS
45 Ringeste indtjeningsevne
46 Branchens største salgsnedture
49 Hvem betaler selskabsskat?
52 Huslejen
53 Kritiske poster i balancen
54 Branchernes balancer
56 Immaterielle aktiver – branchens achilleshæl
59 Ventetiden – branchens næststørste problem
66 Gældsbyrden
69 Egenkapitalen
70 Virksomhedernes teoretiske værdier
72 Revisornævnet
75 Revisoransvar – og sagerne
77 Branchens konkurser
79 Konkurstruet?
80 Branchens forskellige sektorer
81 Størrelsen betyder meget
84 Statsautoriseret eller Registreret?
86 Kan kvinder drive revisionsvirksomhed?
89 Revisorgeografi
92 Branchens mange partnere
94 Kreston
96 Dansk Revision
97 RevisorGruppen Danmark
98 DanRevi
CSR, handler og millionærer
99 Regnskaber og social ansvarlighed
108 Forslagskatalog til stærkere transparens i årsregnskaberne
109 Hvad koster din virksomhed?
119 Revisionsbranchens millionærer
Bilag, lister og noter
123 Resultatopgørelsen for hver af de 237 revisionsselskaber
127 Nøgletal for hver af de 237 revisionsselskaber
131 Info om hver af de 237 revisionsselskaber
137 De 166 selskaber udenfor analysen men under overvågning
141 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
143 Noter til revisorernes egne regnskaber
159 Indeks til hvor vi har skrevet om hvert enkelt revisionsfirma