Historien om Dansk Brancheanalyse ApS

Første kapitel, skrevet 7. september 2006.
Min første brancheanalyse udkom allerede 23. oktober 2000, da “Analysen af Danmarks 75 største rejsebureauer” udkom. Den var oprindeligt en kommercialisering af mine MBA-studier, som jeg færdiggjorde i december 1998, hvor jeg netop lavede en større analyse af rejsebranchen.

Godt 20 kunder købte min analyse i 2000, og de virkede alle ret glade for, at der var én, der gad sidde og nørde med at stille alle de forskellige regnskabstal sammen, og endda tage stilling til dem, og præsentere dem på en måde, så man kan forstå det.

Da mine revisorer ved årsregnskabsafslutningen gjorde opmærksom på, at “analyser”, i modsætning til rejsebureauprodukter, var momspligtige, blev jeg enig med mig selv om, at jeg måtte oprette mit eget firma til at fakturere mine rejsebrancheanalyser. 1. marts 2001 fik jeg lavet “Dansk Rejsebrancheanalyse”, som fakturerede mine analyser i 2001, 2002, 2003 og 2004.

Da selskabet var mit personligt ejede firma, blev jeg efterhånden aconto-beskattet af det. Men aconto-skatteregningerne kom hver måned, fra januar af, selvom jeg kun tjente pengene i november måned. Det kunne skattevæsenet ikke løse for mig, andet end at jeg enten betalte på forhånd, eller at jeg skulle lyve til dem om mine forventninger til indtjening, og så i november fortælle dem, at jeg havde regnet for lavt. Samtidig gik det også op for mig, at det nok var bedre at udelade en eventuel virksomhedsrisiko fra min egen privatøkonomi, så jeg besluttede at oprette et anpartsselskab i oktober 2005. Da jeg bliver kaldt “Pose” var det, som rigtig mange gør, vel mest nærliggende at opkalde selskabet efter mig selv (og min nummerplade), nemlig “Pose Aps”. Mine solgte analyser i 2005 blev derfor faktureret gennem Pose Aps.

Kort efter gik det op for mig, at jeg egentlig meget hellere ville være 100% selvstændig og 100% ejer af mine egne aktiviteter, end ansat som rejsebureaudirektør i et firma jeg ejede 0% af. Jeg havde altid behandlet det firma (WASTEELS Rejser A/S) som mit eget, og havde det været mit eget, i efteråret 2005, ville jeg have solgt aktiviteterne fra, realiseret de store skjulte værdier i bygningerne, som WASTEELS Rejser A/S ejer, og så begynde at bruge 100% af min tid på at analysere alverdens brancher. EFTER en lang sommerferie, dog, som jeg aldrig har haft før.

Min ejer var ikke enig i min fantastiske plan om at realisere de 11-14 mio DKK, som jeg mener, salget af WASTEELS Rejser A/S kunne indbringe. Og da jeg hermed ikke kunne behandle selskabet som var det mit eget længere, hvilket det jo heller ikke var, måtte jeg tage konsekvensenog prøve at arbejde for et selskab, der ER 100% mit eget. Så jeg forlod WASTEELS Rejser 30APR06, i glimrende harmoni iøvrigt, jeg har efterfølgende holdt en lang sommerferie, det har jeg aldrig haft prøvet før, men nu, siden 14AUG06, er jeg tilbage og vil bruge 100% af min tid på at lave analyser.

Og i løbet af sommerferien blev jeg klar over, at det nok ville være bedre med at firmanavn, der passer lidt bedre til mine aktiviteter. Så da det gik op for mig, at der ikke var andre firmaer, der kalder sig Dansk Brancheanalyse, og at siten www.danskbrancheanalyse.dk var ledig, så ændrede jeg firmanavn, hvor jeg dog har beholdt Pose Aps som binavn. Jeg flyttede også adressen fra WASTEELS Rejsers lokaler i Skoubogade til min hjemmeadresse på Augustvej 60, 2730 Herlev, hvorfra jeg nu arbejder.

Jeg vil da også gerne kort skitsere mine planer for det kommende år, vel vidende at i en opstartsfase kan meget ændre sig på kort tid: Jeg har startet med den “sikre”: Analysen af Danmarks 100 største rejsebureauer. Sikker fordi jeg har udgivet den 6 gange før og har en rimelig loyal kundeskare. Den udkommer 28SEP06. Hernæst vil jeg lave “Analysen af Danmarks 100 største hoteller”. Jeg har ikke endnu defineret klart, hvilke andre analyser jeg vil kaste mig over i 2007, men det er ret sikkert, at jeg (igen) ikke vil holde lang sommerferie til næste sommer, for der skal jeg – og forhåbentlig med hjælp fra nogle “talbankere” – lave grundlaget for mine brancheanalyser baseret på 2006 regnskaber, sådan at min brancheanalyser kan komme på gaden alleree i august og september måned, for alle de industrier, jeg nu får udvalgt.

Ja, jeg skal lige sige, at jeg jo allerede har afsluttet selskabets første regnskabsår (31AUG06). Det er selvfølgelig min hensigt at lave et regnskab så læsevenligt, som jeg gerne vil se alle andre spillere lever det. Jeg satser på, at det afsluttes snarest muligt, men jeg kan da godt løfte sløret for, at mit regnskab i første regnskabsår havde en omsætning på 158.025,- DKK og et mindre overskud efter skat.

Jeg skal også lige sige, at man som analytiker af brancher, og i et eller andet omfang andre folks økonomi, også bliver ret politisk. Jeg synes, at jeg gennem mit arbejde har fået en masse politiske holdninger, omkring ting, hvor jeg synes den danske lovgivning kunne være endnu bedre. Jeg vil med tiden skrive om mine emner på denne hjemmeside, vel vidende, at alle ting man gerne vil have ændret, er man jo i mindretal om, indtil den dag, det lykkes at overbevise flertallet om det vigtige i at ændre tingene.