Analysens hovedkonklusioner: – gældende for analysen der udkom 6. oktober 2023

Rejsebureaubranchens 2022 var på rigtigt mange måder et rekordår. Væksten i branchens omsætning var – på en trist baggrund – helt vanvittig med et plus på 154%. Selv i de bedste normalår, før der var noget der hed corona, nåede en årlig vækst aldrig over 15% og kun yderst sjældent over 10%.

Rejsebureauerne er dog ikke tilbage på før-corona endnu. Omsætningen blev 25,8 milliarder DKK i 2022, hvilket stadig er noget under de over 30 milliarder DKK, som branchen omsatte for før corona. Bureauernes samlede overskud landede på meget fine 434 mio DKK (434M), hvilket ikke blev det rekordår, jeg egentlig havde forventet, idet branchen tjente mere i både 2016 og 2017, hvor overskuddet i 2017 rundede den halve milliard DKK. Mens leisure-bureauer og incoming-bureauer havde et fantastisk 2022 blev der ikke tjent penge (samlet set) hos charterbureauerne, og vi forstår på dem, der har tabt mest, at en stor del af tabet skyldtes pilotstrejken hos SAS i sommerferien 2022.

Rejsebureauerne fremstår i 2022 væsentligt slankere rent personalemæssigt end før corona. De 190 største rejsebureauer havde kun 2.843 ansatte, ned fra 4.311 ansatte i 2019, svarende til, at branchen stadig i 2022 manglede 1.500 arbejdspladser fra sit før-corona-niveau.

Med så mange færre ansatte lykkedes det til gengæld branchen at slå alle tidligere rekorder for nøgletal per medarbejder. Lige fra OMS/ANS, der rundede 9M, til DB/ANS (dækningsbidrag per ansat), der landede på 1,285M (mere end 300K over rekorden på 978K i 2017). Også branchens lønniveau fik et imponerende løft fra 455K til 497K, og overskud per ansat eksploderede fra -171K i 2021 til +153K i 2022. 2022 har været et virkeligt travlt år at arbejde i rejsebureaubranchen.

Selv om 2022 var et fint år for rejsebureauerne, så har branchen som helhed stadig underskud på 392M når vi lægger de sidste 5 års resultater sammen. Corona-krisen var brutal overfor rejsebranchen, og den milliard kroner, som bureauerne tabte under corona, tager stadig nogle år at indhente. Årets tre største overskud blev lavet af 

 • Spies (+42,186M)
 • Kilroy (+38,736M)
 • Primo Tours (+26,814M)

Bemærk venligst, at både Kilroy og Primo Tours har flere forskellige selskaber, hvor vi har valgt at sammenlægge rejsebureauer i koncernregnskaber.

Vi bruger også lidt kræfter på at se ind i krystalkuglen, og 2023 ser også rigtig godt ud. Væksten er stadig overnormal, fordi branchen stadig er ved at korrigere sig efter corona-krisen, og vi får en toficret omsætningsvækst i 2023, og muligvis endda med et 2-tal foran. Uden at vi ved, hvordan resten af 2023 bliver endnu, har vi stadig en chance for, at det bliver et rigtigt rekordår for branchen målt på branchens samlede overskud. Men vi kan tage fejl, for vi forventede egentlig også rekordoverskud i 2023.

Hvad indeholder analysen?

Ud over en præsentation af en lang række nøgletal for hvert enkelt bureau, har vi også lavet en række afsnit for de forskellige “sektorer” i branchen.

Sektorer

I analysen har vi inddelt branchen i følgende sektorer (parentes for anslået antal selskaber i analysen):

 • Erhvervsrejsebureauer (21) 
 • Charterbureauer (13) 
 • Incoming-agenter (24) 
 • Internet-bureauer (3)
 • Skirejsebureauer (11)
 • Overnatningsbureauer (8), samt
 • Leisure-rejsebureauer, 99 i alt, som vi også har underinddelt i
 • Ferierejsebureauer med guide (13)
 • Individuelle rejser oversøisk (26)
 • Individuelle rejser Europa (15)
 • Safari- og Jagt-rejsebureauer (11)
 • Sportsrejsebureauer (10)
 • Sprogrejsebureauer (5)
 • Grupperejsebureauer (10)
 • Krydstogtbureauer (4)
 • Busrejsebureauer (5)
 • og til sidst 
 • GSA’ere (General Sales Agents) (5)
 • Flykompensationsselskaber (3)
 • Grossist (1), Visumbureau (1), Dealsite (1)

Det er klart, at mange af disse bureauer ikke kun arbejder i en af ovenstående nicher, men spreder sig. Derfor ser vi både på opdelingen ovenfor, mens vi i det meste af resten af analysen sammenligner alle bureauerne på tværs.

Mand eller kvinde, stor eller lille?

Herudover analyserer vi blandt andet bureauernes resultater afhængigt af ejerforhold, alder, geografisk placering, om der sidder en mand eller kvinde i direktionen, om de er medlem af en brancheforening, og hvilken, eller om de er store eller små.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene bureauernes resultatopgørelser, men ser også bureauernes balancer efter i sømmene. Her ser vi en række nøgletal for branchen, men vigtigere af alt ser vi, hvem der har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning! Og det er til at forstå, også selv om man slet ikke er regnskabsnørd.

Top og bund

Endelig er der en lang række oversigter over “top 20” blandt de bedste præstationer i branchen. Vi måler blandt andet på overskud, vækst, overskudsgrad, lønniveau, indtjeningsevne. Det er desværre ikke solstrålehistorier alt sammen, hvorfor der også er et lige så langt afsnit over de “værste” præstationer i branchen. Endelig vurderer vi også hvilke bureauer der står over for en konkursrisiko, men også hvilke bureauer der har brugt hvilke mekanismer til måske at pynte på regnskaberne. Vi holder også rede på årets konkurser og ser, hvem der har stået bag, og hvad der er opstået fra asken af disse konkurser.

Hvad koster dit rejsebureau?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de bureauer der er handlet i branchen. Vi har identificeret 13 rejsebureauhandler. Vi beskriver hver enkelt af de 13 rejsebureauhandler, sådan at vi for hver handel, og for summen af rejsebureauhandler, kan regne multipler på, hvordan rejsebureauerne er værdiansat. Vi vil dog gerne advare om, at i et år som 2022 med den enorme turbulens vi har set, er der handlet bureauer efter meget forskellige multipler…

Rejsebureaubranchens millionærer

Denne liste bliver igen i år opdateret, så vi så vidt muligt kan følge, hvor pengene egentlig havner henne, og hvad der så er sket med dem. Vi har kortlagt de bogførte formuer ud fra holdingselskaber hos 351 rejsebureau-ejere, der tilsammen har 275 formuer. Vi ser på samtlige danske rejsebureau-ejeres formuer i brancheanalysen. 184 af disse kan kalde sig rejsebureau-millionærer. Den samlede formue hos rejsebureau-millionærerne var i 2022 4,832 milliarder DKK. Se navne, ejerforhold og formuer i analysen.

Et væld af oversigter

Ud over selve analysen viser vi også de vigtigste resultat- og nøgletal for de 190 rejsebureauer i analysen. Vi har også en alfabetisk oversigt med lidt data om de 482 andre rejsebureauer, som ikke er store nok til at indgå i analysen, som vi har under overvågning. De fleste af disse er ganske små og mønstrer tilsammen ikke 5% af volumen hos de 190 rejsebureauer, der indgår i analysen.


Hvem har glæde af analysen?

Bureauerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den! 

Analysen er et godt redskab for dit bureau til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som rejsebureau kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer visse oplysninger, som ikke altid fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning og dækningsbidrag og lejlighedsvis ejerforhold. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt kan betragtes som retvisende.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante bureauer, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Investorer og nye i branchen

For investorer og nye i branchen, giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er muligvis det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske rejsebureaubranche.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3900,- DKK + moms. 

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at besvare denne mail positivt.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne.