Køb Analysen af Danmarks 190 største rejsebureauer

 

Den 6. oktober 2023 udkom, for 22. gang, vores årlige analyse af økonomien i Danmarks 190 største rejsebureauer. Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber (indtil 14SEP23), og kombinerer denne info med mange andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i rejsebureaubranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i rapportform (bogform), fylder godt 200 sider, og koster 3900,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Branchens bedste og værste resultater

Ud over en grundig gennemgang af vores generelle konklusioner om rejsebureaubranchens tilstand, den historiske udvikling og inklusiv vores bud på udviklingen i den nærmeste fremtid, præsenterer vi en lang række oversigter over de største, bureauer med størst overskud, størst historisk overskud, størst vækst, størst omsætning per ansat, størst gennemsnitsløn, størst overskud per ansat og størst indtjeningsevne. Vi ser også på de bureauer, der har skabt flest arbejdspladser her i 2023, hvor vi heldigvis kan se, at væksten fortsætter.

Vi ser dog også på årets største underskud, historiens største underskud, de (ret få) salgsnedture, der har været i 2022, de ringeste lønniveau og ringeste indtjeningsevner.

Som med alt andet i analysen ser vi på de bedste og de værste for både at lære af både de bedste og de værste.

Sektorer

I analysen har vi inddelt branchen i følgende sektorer (parentes for anslået antal selskaber i analysen):

 • Erhvervsrejsebureauer (21)
 • Charterbureauer (13)
 • Leisurebureauer, bredt formuleret (89), herunder 
  • Leisurebureauer med guide (13)
  • Oversøiske leisurebureauer (26)
  • Leisure Europa (14)
  • Grupperejsebureauer (10)
  • Jagt & Safari (11)
  • Sportsrejser (10)
  • Krydstogtbureauer (4)
 • Incoming-agenter (24)
 • Internet-bureauer (9)
 • Overnatningsfokus (8)
 • Skirejsebureauer (11)
 • Sprogrejsebureauer (5)
 • Busrejsebureauer (4)
 • GSAere (5)
 • Flykompensationsselskaber (3)
 • Grossister (1)
 • Dealsites (1)
 • Visumbureauer (1)

Det er klart, at mange af disse bureauer ikke altid lige kan tilpasses til én af ovenstående sektorer, men med disse inddelinger ser vi også bedre, hvilke sektorer der har det forrygende og hvilke der halter.

Mand eller kvinde, stor eller lille, udenlandsk eller dansk ejet?

Vi analyserer også bureauernes resultater afhængigt af ejerforhold, alder, geografisk placering, om der sidder en mand eller kvinde i direktionen, om de er medlem af en brancheforening, og hvilken, eller om de er store eller små. Nogle af disse analyser er virkelig stof til eftertanke, andre er lidt svære at konkludere på.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene bureauernes resultatopgørelser, men ser også bureauernes balancer efter i sømmene. Her ser vi en række nøgletal for branchen, men vigtigere af alt ser vi, hvem der har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning! Og det er til at forstå, selv om man slet ikke er regnskabsnørd.

Årets konkurser og konkurstruet

Branchen har været gennem nogle grusomme år, men i 2022 og nu i 2023 lysner det gevaldigt. Vi har dog stadig set et par konkurser siden vi udgav sidste års analyse, dem gennemgår vi, og vi vurderer også, hvilket af de 190 bureauer i analysen, som vi desværre bliver nødt til at sætte på vores konkurstrusselsliste. Inden da har vi også taget et grundigt kig på Rejsegarantifondens virke.

Hvad koster dit rejsebureau?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de bureauer der er handlet i branchen. Vi har identificeret omkring 15 rejsebureauhandler, og prøver så vidt muligt at regne multipler på, hvordan rejsebureauerne er værdiansat, idet vi gennemgår hver enkelt virksomhedshandel, som vi har fået nogenlunde overblik over.

Rejsebureaubranchens millionærer

Denne liste bliver igen i år opdateret, så vi så vidt muligt kan følge, hvor pengene egentlig havner henne, og hvad der så er sket med dem. Vi har kortlagt de bogførte formuer ud fra holdingselskaber hos omkring 256 rejsebureau-ejere, hvilket udgør stort set alle danske rejsebureau-ejere i brancheanalysen. hertil kommer en del millionærer, der ikke længere ejere rejsebureauer, men har tjent penge på at sælge deres bureauer. Se navne, ejerforhold og formuer i analysen. Se de godt 300 rejsebureaufolk på vores millionærliste og se hvem der er god for hvor mange penge.Hvem har glæde af analysen?

Bureauerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den!

Analysen er et godt redskab for dit bureau til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som rejsebureau kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer visse oplysninger, som ikke altid fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning og dækningsbidrag. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt kan betragtes som retvisende.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante bureauer, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Investorer og nye i branchen

For investorer og nye i branchen, giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er formentlig det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske rejsebureaubranche.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3900,- DKK + moms.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at besvare denne mail positivt.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel 20956085

 

CVR 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. Gennem årene har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilforhandlerbranchen, ejendomsmæglerbranchen, hotelbranchen, ingeniørbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af rejsebureaubranchen udkom for første gang 23. oktober 2000, og er udkommet årligt lige siden, med undtagelse af 2020 og 2021.