Tirsdag den 26. marts 2019 udkom Analysen af Danmarks 215 største advokatselskaber. Analysen er efter vores opfattelse den mest gennemarbejdede analyse der findes af advokatbranchens økonomi, også selv om det er vores allerførste årlige udgave.

Analysen udgives i bogform, fylder 150 sider, og koster 3800,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 215 største advokatselskaber havde et samlet overskud efter skat på 589 mio DKK. Vi ved ikke med sikkerhed om 2017 reelt er advokatbranchens bedste år, da mange af de større advokatselskaber netop har haft 2017 som deres første regnskabsår, hvor de er organiseret i en selskabsform med offentligt tilgængelige regnskaber. Men vi tror det såmænd. Branchens vækst var 5,5% og vi vurderer, at de 215 største advokatselskaber tilsammen har skabt 92 nye arbejdspladser i 2017.

Det mest imponerende i advokatbranchen er dog deres lønniveau (GNS LØN). Hele branchens samlede gennemsnitsløn (målt som virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat) landede på svimlende 1,008 mio DKK i gennemsnit til hver af de 5.537 ansatte, der var i de 215 største advokatselskaber. Det er især lønniveauet hos de 10 største advokatselskaber, der trækker branchen op: Her var GNS LØN 1,351 mio DKK. De 10 største advokatselskaber har lige godt 50% af den omsætning på 7,851 milliarder DKK som de 215 selskaber i analysen har tilsammen.

Advokatfirmaer vinder over revisionsselskaber på nøgletal. Mens advokatbranchens overskud per ansat (RES/ANS) er på 106.000,- DKK er det kun 43.000,- DKK hos revisorerne. Og GNS LØN er 1,008 mio DKK hos advokaterne, hvilket er væsentligt højere end de 724.000,- DKK vi ser hos revisorerne. En stor del af årsagen skyldes dog, at der i advokatbranchen kun er 2,2 personer ansat per advokat, mens der i revisionsbranchen er 5,9 personer ansat per revisor. Med andre ord er der flere indianere per høvding i revisionsbranchen end hos advokaterne.

Vores analyse har ikke alle advokatselskaber med, og vi skal især nævne, at 2 af Danmarks 5 største advokatselskaber ikke indgår i analysen (Kammeradvokaten og Kromann Reumert) da disse to er organiseret som interessentskaber, hvor der ikke er krav til offentligt tilgængelige regnskaber. Det er, vurderer vi, til gengæld de eneste tilbageværende på branchens top20 der ikke har offentligt tilgængelige regnskaber. Advokatbranchen består endvidere af en lang ”hale” på mange små virksomheder, herunder kontorfællesskaber, hvor hver advokat har sit eget selskab, og i det samlede billede vurderer vi, at vores analyse dækker cirka 56,5% af hele advokatbranchens volumen.

Vi ser nu også på branchens konkurser (der var 3 blandt de virksomheder, der ville have været store nok til, hvis vi ellers havde udgivet en analyse sidste år), og så har vi tilladt os at udpege 14 af branchens virksomheder, der har noget i regnskaberne der gør, at vi mener de har en form for konkursrisiko i sig. Skåret ned til benet forventer vi dog kun i omegnen af to konkurser blandt de 215 største advokatvirksomheder i løbet af de næste 12 måneder. VI har også lavet en skematisk oversigt hvem der har fået de største bøder i Advokatnævnet i løbet af 2018.

Vi kan selvfølgelig fortælle meget, meget mere. Og vi kan ikke dy os for at fortælle, at vi har fået afdækket 17 virksomhedshandler og priserne for disse, som omtales hver for sig og også præsenteres sådan at vi kan beregne multipler for hver handel og for branchens handler som helhed. Vi følger også pengene til dørs, og slutter ananlysen herligt af med at se på branchens 435 advokat-millionærer. Her afslører vi gerne, at branchens millionærer har en bogført formue på 3,681 milliarder DKK, og at den – når vi indregner udbytter (men ikke løn) voksede med 21,9% i 2017.

Analysen indeholder et væld af informationer om de største, de bedste, dem med højst løn, største overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også selskabernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi giver virksomhederne en CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, eller hvor mange ejere der er bedst for virksomheden.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske advokatbranche, det er også et fantastisk værktøj for advokater til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For leverandører til branchen er analysen god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du sender mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2018 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af advokatbranchen er vores første nogensinde, og længe ventet, da vi gerne har villet analysere branchen i en årrække, men ikke været i stand til at skabe rimelige analyseresultater, da ingen af de 5 største i branchen havde offentligt tilgængelige regnskaber for 2 år siden.