Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 6. januar 2020
Indledning og konklusioner
1 Indledning
5 Analysen hovedkonklusioner
13 Hotelbranchens fremtid
18 Hotelbranchen i forhold til andre brancher
22 Regnskaber & Social Anvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
30 Danmarks største hoteloperatører
34 Branchens største overskud
38 Største vækstcometer
40 Størst omsætning per værelse (OMS/VÆR)
42 Størst overskud per værelse (RES/VÆR)
43 Højeste lønninger (GNS LØN)
44 Branchens største underskud
50 Størst underskud per værelse
51 Ringest omsætning per værelse
52 Største nedture i salget
53 Laveste personaleomkostninger per værelse
54 Hvem betaler selskabsskat
58 Flest tabte og skabte arbejdspladser
59 Lejerne
61 Huslejen
62 Ejendomsselskaberne
66 De store hotelprojekter
72 Geografien i hotelbyggeriet
73 Økonomien i hotelbyggeriet
77 Værdireguleringerne
80 Kritiske poster i balancen
81 Branchernes balancer
84 Fast ejendom
89 Egenkapitalen
91 Gældsbyrden
92 Branchens rentefod: 2,2%
94 Branchens konkurser
98 Konkurstruet?
100 Branchens forskellige sektorer
101 Kan kvinder drive hotel?
104 Har størrelse betydning?
105 Har alder betydning?
107 Hotelbranchen regionalt
112 Branchens forskellige ejerformer
115 Med i en brancheforening?
116 Hvor mange stjerner? Hvilket stjerneniveau?
Millionærer og handelspriser
119 Hvad koster dit hotel?
121 Hotelbranchens millionærer
Lister over hvert enkelt hotel, selskab og noter
125 Hotelbranchens millionærer – ejerforhold alfabetisk efter hotelnavn
129 Resultatopgørelsen per selskab – OMS, DB, BF og RES
133 Resultatopgørelsen per selskab – OMS, EBITDA, EBIT, EBT, RES, 5ÅR
137 Nøgletal per selskab – VÆR, OMS/VÆR, RES/VÆR, ANS, RES/ANS
141 Nøgletal per selskab, FAST EJD, GÆLD, Renteniveau, Egenkapital
145 Andre data per selskab – Stjerner, CSR, Ejertype, direktion, ejere
151 Data for Danmarks 480 hotelejendomme over 40 værelser
159 Ufuldendte data for 135 “små” hotelejendomme som vi overvåger
161 Nøgletal for branchens forskellige sektorer I
163 Nøgletal for branchens forskellige sektorer II
165 Noter til regnskaberne – per selskab, alfabetisk
197 Indeks over hvor hver enkelt hotelselskab er nævnt i analysen