Den 8. november 2019 udkom Analysen af Danmarks 319 største reklame-, PR-, media-, digitale, DM-, design- og event-bureauer. Analysen er efter vores opfattelse den mest gennemarbejdede analyse der findes af reklamebureaubranchens økonomi, og det er vores 13. årlige udgave.

Analysen udgives i bogform, fylder 182 sider, og koster, ligesom sidste år, 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 319 bureauer havde et samlet overskud efter skat på lige godt 680 mio DKK, og det er branchens flotteste resultat nogensinde. Det svarer til et overskud per ansat80.000,- DKK, hvilket også er det højeste vi nogensinde har målt i bureaubranchen. På den måde kan vi sige, at 2018 var et rekordår for bureaubranchen.

Branchens vækst i omsætningen var dog ikke rekordagtig. Branchens omsætning steg med beskedne 2,4%, men når vi måler branchens vækst i dækningsbidrag (det som mange i netop reklamebureaubranchen kalder bruttoavance), så var den 4,1%. og når vi måler på branchens vækst i bruttofortjenesten, det tal, som de fleste virksomheder oplyser som det første i deres offentlige regnskaber, var væksten helt oppe på 4,7%.

De 319 bureauers omsætning var 15,934 milliarder DKK (og det er inklusive mediabureauernes omsætning), mens branchens dækningsbidrag (DB) var på 7,355 milliarder DKK. I alt var der 8.540 ansatte i de 319 største reklamebureauer, og branchen har skabt 300 arbejdspladser i 2018.

Vi har også konstateret 5 bureaukonkurser i de seneste 12 måneder blandt de 323, der indgik i sidste års analyse, og vi har igen i år udgivet en konkurstrusselsliste med 35 bureauer på, idet vi dog understreger, at vi i løbet af de kommende 12 måneder kun forventer i omegnen af 4 konkurser.

Vi har afdækket 31 virksomhedshandler og fundet handelspriser og dermed multipler på disse virksomhedshandler. Analysen indeholder 10 siders spændende læsning omkring branchens virksomhedshandler.

Endelig har vi fundet i alt 435 millionformuer blandt reklamebureaubranchens ejere. Disse reklamebureaufolk, der er millionærer i deres holdingselskaber, har i 2018 øget deres formue med 5% sådan at den nu udgør 4,861 milliarder DKK. Hvis vi tilmed indregner årets udbyttebetalinger på 313 mio DKK, så har branchens millionærer haft en formueforøgelse12% i 2018, oven på en formueforøgelse med hele 27% i 2017. Lønniveauet i branchen steg også med godt 1% til 581.000,- DKK (virksomhedens gennemsnitlige personaleomkostninger per ansat), så vi kan roligt sige, at også 2018 har været et af de år, hvor det har været helt fantastisk at være bureauejer. 14 sider af analysen bruger vi på at se alle branchens millionærer og deres bogførte formuer i analysen, herunder alfabetisk liste over bureauernes endelige personejere blandt millionærerne.

Analysen indeholder et væld af informationer om de største, de bedste, dem med højst løn, største overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også bureauernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi giver bureauerne en CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, eller hvor mange ejere der er bedst for virksomheden.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske reklamebureaubranche, det er også et fantastisk værktøj for bureauejere, bureaudirektører og CFOs til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste, og for folk med interesser omkring branchen er analysen super god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du besvarer denne mail positivt.

 

Med venlig hilsen

 

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2018/2019 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af reklamebureaubranchen udkom for første gang 20. august 2007, og er udkommet årligt lige siden.