Analysens hovedkonklusioner (for analysen udgivet 8. maj 2024)

 

De 221 revisionsvirksomheder i analysen omsatte i 2022/2023 (alle regnskaber offentliggjort indtil 21APR24) for 20,5 milliarder DKK.

De 221 revisionsvirksomheder havde et samlet overskud efter skat på 915 millioner DKK (915M), og det var cirka 100M under rekordåret sidste år, men over alle tidligere år vi har analyseret. Revisionsbranchens organiske vækst var igen nydelig på 6,6%.

Revisionsbranchen skabte 1.164 nye arbejdspladser alene i sidste regnskabsår. Det er en helt imponerende udvikling, ikke mindst med tanker på, at der løbende bliver færre og færre autoriserede revisorer.

Revisionsbranchen konsolideres. Og denne gang er det ikke bare en konsulentfrase vi hiver frem. Vi er gået fra 237 selskaber i vores 2023-analyse til kun 221 selskaber i 2024-analysen, og det handler stort set alene om, at virksomhederne er blevet opkøbt og lagt sammen. I modsætning til tidligere tider har der ikke været en tilsvarende grobund fra opstart af nye revisionsvirksomheder. Big4 (Deloitte, PwC, EY og KPMG) fylder mere og mere i revisionsbranchen. De står for hele 62,3% af omsætningen hos de 221 virksomheder, der indgår i analysen. Big4 er en liga helt for sig selv.

I Danmark taler vi dog ofte om Big6 (Big4 + Beierholm og BDO), der er branchens 6 milliard-virksomheder, og hvor nummer 6 stadig er mere end 3 gange større end branchens 7.-største revisionsvirksomhed. Big6 har hele 76,1% af omsætningen blandt de 221 virksomheder i analysen, op med 0,8%-points sidste sidste år.

Vi har fået afdækket 64 virksomhedshandler i årets analyse, hvoraf nogle er partnerudskiftninger, nogle er handel med hele revisionsvirksomheden. Vi har beregnet, og viser, handelspris på hver eneste af de 64 handler, hvilket giver os nogle nøgletal for, hvad din revisionsvirksomhed er værd. Der er forskellige multipler alt efter om det er partnerudskiftning eller totalhandler, og dem må du investere i analysen for at få indblik i. 

Med 1.265 revisionsbrancheejere har vi i år valgt kun at holde øje med de revisorer, der har en bogført formue på over 10M. Det arbejde bliver mindre komplet i revisionsbranchen end i de andre brancher vi analyserer, fordi mange af de største revisionsvirksomhederes partnere har formue i privat regi og dermed uden for offentlighedens søgelys. Vi har dog fået afdækket 248 tocifrede revisionsbranchemillionærer, og vi præsenterer dem alle i vores millionærafsnit, med deres bogførte formuer. Her ser vi som altid også en oversigt over branchens 50 største revisionsformuer.

De 237 revisionsselskaber, der indgik i 2023-analysen, har holdt helt rent bord hvad angår konkurser og tvangsopløsninger. Vi skal også indrømme, at vores konkurstrusselsliste i revisionsbranchen er blevet den mindste nogensinde (5 selskaber, der bare har noget der “driller” i regnskaberne). Vi bruger også kræfter på at gennemgå kendelserne i Revisornævnet, hvor 2023 også har været et lidt roligere år end tidligere, men alligevel materiale nok til at vi har fået lavet en oversigt over Revisornævnets 13 stamgæster.

Vi nørder også en smule med værdien af transparens i årsregnskaberne, og giver hvert revisionsselskab en CSR-score for læsevenligheden i deres eget årsregnskab. Her er det pudsigt nok ikke nogle i Big4, der kommer helt i top, ej heller selv om deres regnskaber fylder meget og har mange billeder i mange farver og lange historier om deres ESG-politik. Vores CSR-model bygger på 48 konkrete måleparametre, den bruger vi på tværs af vores brancheanalyser.Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske revisionsbranche, det er også et fantastisk værktøj for revisorerne selv til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For folk med interesse omkring branchen er analysen god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blev overbevist om, at det er værd at investere i analysen?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse. Send en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk for bestilling.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

 

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. (1991) og MBA (CBS, 1998), og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. Gennem årene har har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilbranchen, ejendomsmæglerbranchen, hotelbranchen, ingeniørbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af revisionsbranchen udkom for første gang 25. februar 2008, og er, med undtagelse af i 2021, udkommet årligt lige siden.