Analysens hovedkonklusioner

(De tusindvis af forklaringer, detaljer, grafik og tabeller fremgår af selve analysen)

De 237 revisionsvirksomheder i analysen omsatte i 2021/2022 (alle regnskaber offentliggjort indtil 10MAY23) for 19,221 milliarder DKK.

De 237 revisionsvirksomheder havde et samlet overskud efter skat på 1,002 milliarder DKK, og det var atter et rekordår for branchen. Revisionsbranchens vækst var på 10,3%, en flot vækstrate, hvor vi skal helt tilbage til før finanskrisen før vi har set en tilsvarende udvikling for branchen.

Overskud i sig selv er dog ikke det vigtigste i revisionsbranchen, da en stor del af overskuddet udbetales som løn til partnerne (de 237 revisionsvirksomheder har 1.238 ejere), og derfor ser vi også specielt meget på virksomhedernes og branchens lønniveau (GNS LØN = virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat), og her fandt vi, at den steg fra 821.000,- DKK (821K) i sidste års analyse til 860K i 2021/2022. Hvis vi samtidig måler i overskud per ansat (også kaldet RES/ANS) gik dette tal fra 58K til 67K. Lægger vi GNS LØN sammen med RES/ANS får vi det, vi kalder branchens NettoIndtjeningsEvne (NIE), her landede revisionsbranchen på 927K, en fin stigning på 5,5%. Branchen har i det seneste regnskabsår skabt 624 nye arbejdspladser. Hvis vi derimod ser på det samlede antal årsværk på cvr.dk for kalenderårene 2021 og 2022 ser vi, at de 237 revisionsselskaber har skabt 1.141 nye arbejdspladser. Meget tyder derfor på, at den vækst, vi har set for branchen i regnskaberne (der gennemsnitligt er afsluttet i juli 2022) ser ud til at fortsætte i det kommende regnskabsår.

Big4 (Deloitte, PwC, EY og KPMG) fylder mere og mere i revisionsbranchen. De står for hele 62,1% af omsætningen hos de 237 virksomheder, der indgår i analysen. Big4 afviger ganske meget fra resten af branchen, med en NIE der er 322K større end de øvrige statsautoriserede revisionsselskaber i analysen, og endnu længere ned (416K) til de revisionsselskaber, der er godkendte og registrerede. I Danmark taler vi dog ofte om Big6 (Big4 + BDO og Beierholm), der er branchens 6 milliard-virksomheder, og hvor nummer 6 stadig er mere end 3 gange større end branchens 7.-største revisionsvirksomhed. Big6 har hele 75,3% af omsætningen blandt de 237 virksomheder i analysen.

De 235 revisionsselskaber, der indgik i sidste års analyse, har holdt helt rent bord hvad angår konkurser og tvangsopløsninger. Vi har dog identificeret 7 konkurser blandt andre revisionsselskaber og tidligere revisionsselskaber, som vi har under overvågning. Dem ser vi lige på, da flere af de involverede har været med i vores analyser tidligere eller er blandt revisorer vi kender fra Revisornævnet. Vi bruger også kræfter på at gennemgå kendelserne i Revisornævnet, hvor vi glæder os over, at der igen er offentlighed om stort set alle kendelser. Vi prøver også at holde et historisk overblik over revisoransvarssagerne, hvor revisorer retsforfølges i det civile retssystem for ikke at have gjort sit arbejde ordentligt. Vi har ikke identificeret mange nye sager, men prøver at holde overblik over hvad der sker med dem vi kender til, som endnu ikke var afsluttede sidste år.

Vi kan selvfølgelig fortælle meget, meget mere. Blandt andet at vi har afdækket 35 virksomhedshandler og priserne for disse, som omtales hver for sig og også præsenteres sådan at vi kan beregne multipler for hver handel og for branchens handler som helhed. 

I forhold til tidligere år har vi kun fulgt op på formueudviklingen hos de allerrigeste revisorer, sådan at vi har kunnet regne ud, at deres formuer er steget med 9,2% på de seneste regnskabsår. Formuestigningen er mere behersket end vi har set i mange år, men skyldes, at en del af branchens formue ligger i aktier, der har vist negative tendenser under den gennemsnitlige regnskabsperiode. Se de 50 rigeste revisorer i branchen i analysen, med forbehold for, at listen er ukomplet.

Vi nørder også en smule med værdien af transparens i årsregnskaberne, og giver hvert revisionsselskab en CSR-score for læsevenligheden i deres eget årsregnskab. Her er det pudsigt nok slet ikke nogle i Big4, der pryder topplaceringerne, ej heller selv om deres regnskaber fylder meget og har mange billeder i mange farver.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske revisionsbranche, det er også et fantastisk værktøj for revisorerne selv til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For folk med interesse omkring branchen er analysen god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blev overbevist om, at det er værd at investere i analysen?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du besvarer denne mail positivt.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

 

 

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. (1991) og MBA (CBS, 1998), og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. Gennem årene har har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilbranchen, ejendomsmæglerbranchen, hotelbranchen, ingeniørbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af revisionsbranchen udkom for første gang 25. februar 2008, og er, med undtagelse af i 2021, udkommet årligt lige siden.