Analysen af Advokatbranchen

Tirsdag 26. marts 2019 udkom, for første gang nogensinde, vores Analyse af økonomien i advokatbranchen. Den omfatter de 215 største advokatselskaber, der har offentligt tilgængelige regnskaber. Analysen udgives i bogform, fylder 140 sider, og koster  3800,- DKK + moms. Du kan bestille analysen ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Analysen er os bekendt den første og eneste af sin art i Danmark, der ikke kun viser selskabernes regnskabstal, men først og fremmest går ind og analyserer på virksomhedernes resultater, ligesom vi laver kvalificerede estimater på blandt andet virksomhedernes omsætning, hvis det ikke oplyses. Vi ser på de bedste og de værste præstationer målt på overskud, vækst, gennemsnitsløn, overskud per ansat, og vi analyserer også kritisk virksomhedernes balancer, hvor vi blandt andet ser på begreber som Ventetid og Gældsbyrde.

Vi ser på branchens konkurser, hvem vi mener der er konkurstruede, hvem der betaler selskabsskat, og så laver vi også en lang række tværsnit, hvor vi ser hvordan det går for et advokatfirma alt efter beliggenhed, antal ejere, størrelse eller om der sidder mænd eller kvinder i direktionen. Vi vurderer også virksomhedernes transparens efter vores eget CSR-score-system, og vi laver oversigt over årets sager fra Advokatnævnet.

Vi følger også alle pengene til dørs ved at se, hvor virksomhedernes overskud havner henne. Vi har lavet en liste over branchens omkring 435 advokatmillionærer, og vi har også kortlagt i alt 17 virksomhedshandler, hvor vi for hver af dem har fundet det, vi mener er handelsprisen, og dermed også beregnet multipler på handlerne.

Dansk Brancheanalyse har udgivet 89 analyser i alt, af 9 forskellige brancher, herunder revisionsbranchen, som vi har analyseret i 11 år. Vi har gerne villet udgive en advokatbrancheanalyse i mange år, men der har altid været for mange af de store advokatselskaber, der har organiseret sig som interessent-selskaber, og dermed undgået at deres regnskaber kommer frem i offentligheden. Den situation er nu ændret, da 3 af Danmarks 5 største advokatselskaber (Bech-Bruun, Plesner og Gorrisen Federspiel) siden 2017 har valgt at omdanne sig til partnerselskaber og alle har indleveret 2017-regnskab. Med disse advokatfirmer med i analysen vil vi mene, at vores analyse dækker cirka 56,5% af hele advokatbranchens volumen og omkring 75% af volumen i de selskaber, vi gerne ville have til at indgå i analysen, hvis vi ellers havde haft adgang til alle regnskaber. I alt har vi identificeret yderligere 87 advokatselskaber, som formentlig ville være store nok til at indgå i analysen, hvis vi ellers havde haft adgang til deres regnskaber, men når vi laver branchens top20 så mener vi dog kun, at det er Kammeradvokaten og Kromann Reumert, der glimrer ved deres fravær i den økonomiske del af vores analyse.

Er du blevet fristet? Det håber jeg, og håber på en bestilling fra dig.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2018 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Advokatbrancheanalysen udkommer for første gang i år.