Om Dansk Brancheanalyse Aps

Dansk Brancheanalyse Aps har til formål at udgive læsevenlige og seriøse analyser af forskellige brancher i Danmark. Selskabet ejes og ledes af Ole Egholm, cand. merc., og MBA, der gennem en årrække har udgivet analyse af rejsebureaubranchens økonomi, og siden 2006 har taget springet og udgiver tilsvarende analyser af andre danske brancher, der normalt ikke er udsat for den store analytiske bevågenhed.

Det er formålet med de analyser, der udgives, at læseren for nogle få tusinde kroner kan få et ganske fyldestgørende indblik i en branches økonomi, og dermed spare store interne ressourcer eller dyre konsulenttimer på at finde ud af noget, der kun er kvart så godt.
Samtidig er det også formålet at styrke åbenhed, interesse, og indsigt for branchens egne spillere og omverden ved at stille et væld af oplysninger til rådighed forholdsvis billigt, sådan at mange, der tidligere var “uvidende” om forhold udenfor ens egen virksomhed, fremover får et bedre kendskab til sin omverden, og dermed et bedre grundlag til at træffe de rigtige beslutninger i eget regi.

Analyserne tager altid udgangspunkt i selskabernes officielt tilgængelige regnskaber, men i modsætning til andre “brancheanalyser”, hvor tal blot præsenteres i eet væk, går analyserne fra Dansk Brancheanalyse også ind og estimerer de tal (fx omsætning), der IKKE er tilgængelige, ligesom der gøres grundigt arbejde for at kortlægge ejerforhold og “millionærerne” i branchen. Analyserne sammenligner såvidt muligt regnskabsdata med andre mere eller mindre tilgængelige markedsdata, og det er dét, der især gør analyserne spændende. Endvidere er der grundig tekstforklaring til det væld af tal, analyserne indeholder, sådan, at der kommer “liv” og “forståelse” i tallene, naturligvis kun i det omfang, at forfatteren selv har fattet sammenhængen.

Regnskabsanalyser i Danmark er desværre ikke kun et videnskabeligt arbejde: Selskaber, der er organiseret som interessentskaber eller enkeltmandsvirksomheder, har slet ikke tilgængelige regnskaber, og de krav, der stilles til de regnskabspligtige selskabsformer (primært aktieselskaber og anpartsselskaber), har efterhånden så mange undtagelsesbestemmelser, at det kan være svært at få hoved og hale og sammenlignelige tal i mange af disse regnskaber. Desværre. En af vores formål er dog, at fortsætte ud over, hvor de stensikre data hører op. Vi bruger for eksempel en del kræfter på at estimere en virksomheds omsætning, og i andre tilfælde, hvor det forekommer,
at en virksomhed prøver at pynte sine regnskaber er vi ikke sene til at gøre opmærksom på det.

Men det, at de “stensikre” regnskabsinformationer oftest er så sparsomme er nok også derfor, der ikke findes mange, der prøver at lave disse kvalificerede analyser. Derfor skal læseren også være klar over, at en del af analyserne bygger på kvalificerede antagelser frem for 100% sikre facts. Det er dog altid formålet, at give et så retvisende billede af branchen som muligt. Se iøvrigt vores “testimonials” for at høre, hvad nogle af kunderne siger.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse Aps
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel 20 95 60 85

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk