Side Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 31. januar 2023
1 Indledning
5 Analysens hovedkonklusioner
16 2022 bliver helt fantastisk
17 Forventninger til 2022 og 2023
19 Rejsebureaubranchen i forhold til andre brancher
23 Regnskaber og Social Ansvarlighed
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
31 Danmarks største rejsebureauer
33 Branchens største overskud
38 Corona-støtten. Hvem fik mest?
42 Største vækst i forhold til 2018
44 Største og bedste resultater per ansat
48 Hvem har ansat flest i 2022?
47 De slemme resultater: Årets 38 millionunderskud
54 Største salgsnedture siden 2018
56 Laveste gennemsnitslønninger
57 Ringeste indtjeningsevne
59 Hvem har mistet ansatte fra 2021 til 2022?
60 Hvem betaler selskabsskat?
61 Huslejen
62 Kritiske poster i balancen
63 Branchernes balancer
65 De milliardstore udlån til tilknyttede virksomheder
68 De uspecificerede tilgodehavender
69 Forudbetalte rejseomkostninger
70 Immaterielle aktiver
72 Ventetiden
75 Gældsbyrden
76 Egenkapitalen
77 Bureauernes teoretiske kriseværdier
79 Rejsegarantifonden
81 Rejseankenævnet
86 De seneste 3 års konkurser
92 Konkurstruet?
94 Rejsebranchens forskellige sektorer
97 Erhvervsrejsebureauerne
99 Charterbureauerne
103 Internetbureauerne
105 Skirejsebureauerne
108 Overnatningsbureauer
110 Incoming
112 Grossister & GSA’ere
115 Leisurebureauerne, bredt defineret
118 Leisure oversøisk individuelt
120 Feriebureauer med guide
122 Sportsrejser – det nye sort
123 Jagt- og Safaribureauer
125 Sprogrejsebureauer
126 Krydstogtbureauerne
127 Europa-fokus
Branchens øvrige tværsnit
129 Bedst at være mellemstor
130 Hvem er bedst? Jyder eller københavnere?
132 Kan mænd drive rejsebureau?
135 Har alder betydning?
136 Branchens forskellige ejerformer
140 Hvor mange ejere er bedst?
141 Ikke alle er registreret i Rejsegarantifonden
143 Betaler en brancheforening sig?
Millionærer og handelspriser
145 Hvad koster dit rejsebureau?
155 Rejsebureaubranchens millionærer
161 Liste over rejsebureaubranchens person-ejere
Lister over hvert enkelt rejsebureau
165 Rejsebureauernes resultatopgørelse I
169 Rejsebureauernes resultatopgørelse II
173 Rejsebureauernes nøgletal
177 Rejsebureauerne – øvrig info
181 Liste med data om 435 rejsebureauer under overvågning
189 Nøgletal for rejsebranchens forskellige sektorer
191 Noter til regnskaberne
211 Indeks over hvor hvert enkelt rejsebureau er nævnt i analysen