Analysen af Restaurationsbranchen 

Torsdag 14. marts 2019 udkom, for 4. år i træk, vores Analyse af økonomien i restaurationsbranchen. Den omfatter i år de 408 største restaurationsvirksomheder, udgives i bogform, fylder 200 sider, og koster – ligesom de andre år – 3600,- DKK + moms. Du kan bestille analysen ved at besvare denne mail positivt.

Analysen er os bekendt den eneste af sin art i Danmark, der ikke kun viser selskabernes regnskabstal, men først og fremmest går ind og analyserer på virksomhedernes resultater, ligesom vi laver kvalificerede estimater på blandt andet virksomhedernes omsætning, hvis det ikke oplyses. Vi ser på de bedste og de værste præstationer målt på overskud, vækst, gennemsnitsløn, overskud per ansat, og vi analyserer også kritisk virksomhedernes balancer, hvor vi blandt andet ser på begreber som Ventetid og Gældsbyrde.

Vi ser på branchens konkurser, hvem vi mener der er konkurstruede, hvem der betaler selskabsskat, og så laver vi også en lang række tværsnit, hvor vi ser hvordan det går for en restaurant alt efter restauranttype, beliggenhed, størrelse eller om der sidder mænd eller kvinder i direktionen. Vi vurderer også virksomhedernes transparens efter vores eget CSR-score-system.

Vi følger også alle pengene til dørs ved at se, hvor virksomhedernes overskud havner henne. Vi har lavet en liste over branchens omkring 400 restauratør-millionærer, og vi har også kortlagt i alt 38 virksomhedshandler, hvor vi for hver af dem har fundet det, vi mener er handelsprisen, og dermed også beregnet multipler på handlerne.

Analysen er efter vores vurdering det bedste sted til at få et overblik over restaurationsbranchens økonomi, og dette uanset om man er erfaren restauratør, leverandør til branchen, eller nytilkommen til branchen. Vi oversætter svært forståeligt regnskabsmateriale til et sprog, der kan forstås af de fleste rimeligt uafhængigt af økonomiske forudsætninger.

Er du blevet fristet? Det håber jeg, og håber på en bestilling fra dig.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2018 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen, bilforhandlerbranchen og hotelbranchen. Analysen af restaurationsbranchen udkom for første gang 3. marts 2016, og er udkommet årligt lige siden.