Analysen af Danmarks 250 største hotelselskaber

Den 6. januar 2020 udkom, for 13. gang, vores analyse af økonomien i Danmarks 199 største hoteloperatører og 51 største hotelejendomsselskaber. Analysen tager udgangspunkt i de senest offentliggjorte regnskaber (indtil 01DEC19), og kombinerer denne info med mange andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i hotelbranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i rapportform (bogform), fylder 195 sider, og koster, 4.000,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at svare positivt på denne mail (ole@danskbrancheanalyse.dk).

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Nøgletal for branchen som helhed

Vi bruger en del energi på at regne nøgletal for branchen som helhed, og det er lige fra summen af branchens overskud til historiske vækstrater og udvikling i hotelbyggeriet til udvikling i branchens EBITDA, EBIT og nettoresultater. Vi ser på nøgletal for omsætning per værelse (OMS/VÆR) og resultat per værelse (RES/VÆR), og vi prøver at komme med bud på den kommende udvikling, dog baseret grundigt på de observationer vi allerede har gjort gennem vores 13 års studier af branchen, og også baseret på vores analyser af efterspørgselsudviklingen til og med 2019 og den forventede kapacitetsudvikling frem til 2023.

Top og bund

Analysen indeholder en lang række oversigter over “top 20” blandt de bedste præstationer i branchen. Vi måler blandt andet på overskud, vækst, overskud per værelse, omsætning per værelse og lønniveau. Det er desværre ikke solstrålehistorier alt sammen, hvorfor der også er et lige så langt afsnit over de “værste” præstationer i branchen. Endelig vurderer vi også hvilke hotelselskaber der står over for en konkursrisiko, men også hvilke hotelselskaber der har brugt hvilke mekanismer til måske at pynte på regnskaberne. Vi holder også rede på årets konkurser og ser, hvem der har stået bag, og hvad der er opstået fra asken af disse konkurser.

Hotelinvesteringerne

Vi bruger over 10 sider af analysen på at gennemgå og vurdere alle de annoncerede byggerier og for at se, hvor udbuddet kommer til at stige hvor meget og hvornår. Vi ser på, hvor mange penge der er investeret i hotelbyggeri gennem de sidste 12 år, og vi ser på, hvem der har foretaget disse investeringer.

Stor eller lille, mand eller kvinde?

Herudover analyserer vi blandt andet hoteloperatørernes resultater afhængigt af ejerforhold, størrelse, alder, geografisk placering, og om der sidder en mand eller kvinde i direktionen.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene hotelselskabernes resultatopgørelser, men ser også hotellernes balancer efter i sømmene. Her ser vi en række nøgletal for branchen, men vigtigst af alt ser vi på, hvem der har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning, og her er vores fokus naturligvis på selve hotelejendommene, der fylder allermest i stort set alle de regnskaber, hvor der ejes fast hotelejendom.

Hvad koster dit hotel?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de hoteller der er handlet i branchen. Vi har identificeret omkring 20 hotelhandler, og at dømme ud fra dette har 2018/2019 været et ganske aktivt handelsår med nogle ganske nydelige ejendomspriser på hotelejendomme. Vi beskriver hver enkelt af de omkring 20 hotelhandler, sådan at vi for hver handel, og for summen af hotelhandler, kan prøve at regne multipler på, hvordan hoteller er værdiansat.

Hotelbranchens millionærer

Hotelbranchen er rigmænds legeplads. Vi prøver dog at skille ejendomsinvestorerne fra de ”rigtige” hotelfolk, der lige netop kan den metier at drive hotel. Vi prøver at følge sporene efter, hvor alle de penge der tjenes, egentlig havner henne. Vi har kortlagt de bogførte formuer ud fra cirka 150 hotelpersoner, hvilket udgør de fleste af branchens millionærer. Se navne, ejerforhold og formuer i analysen.

Lister, navne, data og noter

Bagerst i analyse ser du oversigt over branchens millionærer, og du får en række sider med oversigt over nøgletal for hvert enkelt hotelselskab, som indgår i analysen, ligesom vi har en oversigt med info over hvert af samtlige hoteller i Danmark med mindst 40 værelser (og en mindre komplet oversigt over hoteller i Danmark med under 40 værelser), og endelig hengiver vi 20 sider til noter til noter til hotelselskabernes regnskaber. Vi har valgt at konsolidere regnskaberne når vi kan se, at der er samme ejer bag (fx) en hoteloperatør og det tilhørende hotel-ejendomsselskab. Det gør vi for at give det mest overskuelige overblik over hotelbranchens tilstand.

Hvem har glæde af analysen?

Hotellerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den!

Analysen er et godt redskab for dit selskab til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på omsætning per værelse, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som hoteloperatør eller ejendomsinvestor kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer visse oplysninger, som ikke altid fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning, dækningsbidrag og lejlighedsvis antal ansatte og ejerforhold, som visse virksomheder endnu ikke oplyser om. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt kan betragtes som retvisende.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante hoteller, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Investorer og nye i branchen

For hotel-investorer og nye i branchen, giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er muligvis det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske hotelbranche, og hvis du går og rumler med at investere millioner i at bygge eller gå ind i hotelbranchen vil vi virkeligt opfordre dig til at investere i vores analyse, der måske kan hjælpe dig på vej i beslutningsprocessen og i forventningerne til branchen.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 4.000,- DKK + moms.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at besvare denne mail positivt.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk

www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2019 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilforhandlerbranchen, hotelbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af hotelbranchen udkom for første gang 4. december 2006, og er, med undtagelse af i 2011, udkommet årligt lige siden.