Konklusioner fra vores analyse af økonomien i arkitektbranchen, udgivet 2. januar 2024

 

Rekordår for arkitektbranchen

De 278 arkitektvirksomheder havde i 2022 et samlet overskud efter skat på 547 mio DKK, og det er syvende år i træk, hvor branchen har ligget med et højt stabilt nettoresultat på over 400 millioner kroner, og første gang, at nettoresultatet runder en halv milliard kroner.

Branchens vækst i omsætning var imponerende +9,2%. Branchen havde i alt 6.591 ansatte på danske arbejdspladser, svarende til at der blev skabt 352 nye arbejdspladser i den danske arkitektbranche det seneste regnskabsår. Branchen tjente 83.000,- kroner per ansat, det eneste af vores vigtige nøgletal der ikke var rekord, idet branchen tjente 90.000 kroner per ansat i 2016, hvor der var færre ansatte end i 2022. Branchens gennemsnitsløn (målt som virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat) var 627.000,- kroner. De 278 arkitektvirksomheders omsætning var 7,3 milliarder kroner

Men er arkitektbranchen ikke på vej nedad? Lad os starte med at konstatere, at arkitektbranchen havde rekord-indtjening i nærværende analyse, inklusive en vækst på de omtalte 9,2%, der kun i enkelte år har været bedre. 2023 har på mange måder været bedre end de fleste af os havde forventet. Det kan vi se af de regnskaber, der indgår i analysen, som først er afsluttet et stykke ind i 2023, at disse selskaber også har haft vækst. Vi kan se, når vi måler på de 278 arkitektvirksomheders månedlige antal ansatte på cvr.dk, at branchen peakede i april 2023 med 6.805 fuldtidsstillinger. Siden maj 2023 har der været færre ansatte end i 2022, men det er indtil videre under 100 fuldtidsstillinger, der er skåret, og der er ikke accelererende tendens i tallene. I skrivende stund har branchen kun mistet 4 arbejdspladser, når vi ser på månedsgennemsnittet for JAN-SEP23 i forhold til månedsgennemsnittet for 2022. Vi tror derfor stadig på en beskeden vækst i omsætningen i 2023.

Vi gennemgår også branchens konkurser, og midt i glæden over de fine resultater har vi alligevel fundet 6 konkurser blandt de 267 arkitektvirksomheder, der indgik i vores seneste analyse, der udkom 07NOV22. Vi er også kommet frem til, at 21 virksomheder i analysen har noget i regnskaberne, der driller, som gør, at vi bliver nødt til at sætte dem på vores konkurstrusselsliste. Vores estimat er, at vi kommer til at se omkring 4 konkurser i løbet af de kommende 12 måneder.

Vi har afdækket hele 42 virksomhedshandler og priserne for disse, som omtales hver for sig og også præsenteres sådan at vi kan beregne multipler for hver handel og for branchens handler som helhed. Vores meget klare konklusion for 2022-handlerner er, at det har været købers marked. De fleste handler har også været arkitekter imellem, og det har været en god forretning for næsten alle der har købt sig ind, sådan som de efterfølgende resultater indtil videre ser ud. Vi følger også pengene til dørs, og ser på branchens 486 millionærer, og deres formuer og formueudvikling. Regnskabsåret 2022 (indleverede regnskaber til og med 13DEC23) var det første år siden 2013, hvor arkitektbranchens millionærers formuer ikke steg med over 10%, primært på grund af et sløjt aktiemarked. De 486 arkitekt-millionærer har i alt 4,778 milliarder DKK i bogførte formuer, og deres formuevækst, inklusives udbyttebetalingerne, var på 7,6%. Se i analysen hvem der er god for hvor meget.

Analysen indeholder et væld af informationer og tabeller med de største, de største overskud, dem med højst løn, største overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også selskabernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi giver alle virksomhederne CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, eller hvor mange ejere der er bedst for virksomheden.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske arkitektbranche, det er også et fantastisk værktøj for ejere, direktører, CFOs og arkitektpartnere til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For leverandører til branchen, arkitektstuderende og folk med interesser omkring branchen er analysen god til at give et overblik over branchens økonomi og spillerne i den.

 

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du besvarer denne mail positivt.

 

 

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg
Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne.

Dansk Brancheanalyse har gennem årene udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilbranchen, ejendomsmæglerbranchen, hotelbranchen, ingeniørbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af arkitektbranchen udkom for første gang 8. januar 2009, og er udkommet årligt lige siden.