Vi har været alt for sløve til at indsamle aktuelle testimonials. Bortset fra øverste citat er resten tilbage fra 2011, og vi synes selv, at vores analyser er blevet væsentligt bedre undervejs. Nogle af nedenstående testimonials er fra mennesker, der stadig er faste læsere af vores analyser.

 

“Dejligt at høre revisionsbranchens pornoblad er kommet på gaden og du må meget gerne sende en i min retning😊” (Bestilling af 2024-revisionsbrancheanalysen, vi må hellere holde den poetiske læser anonym).

 

Testimonials

Arne Ennegaard Jørgensen, Direktør for Arkitektforbundet: 
Arkitektforbundet har de seneste 2 år købt Dansk Brancheanalyses gennemgang af de 181 største arkitektvirksomheder. Vi synes analysen giver at godt indblik i de forskellige virksomheders økonomiske situation.

Arkitektforbundet har overenskomst med langt størstedelen af de virksomheder der indgår i analysen, og i forbindelse med overenskomstforhandlinger er analysen et godt værktøj til at danne sig et overordnet billede af branchens økonomiske situation.
I de kommende år vil der blive endnu mere fokus på branchens økonomiske udvikling i forbindelse med lønforhandlinger på virksomhederne. Her vil den viden, der ligger gemt i analysen kunne bruges meget aktivt af Arkitektforbundet.

Troels Lund, Direktør Vingsted Hotel & Konferencecenter: 
Vi har købt analysen af den danske hotelbranche ved alle udgivelserne. Vi finder analysen værdifuld med en række gode oplysninger om hotelbranchen i sin helhed, det er såvel branchens udvikling, og ikke mindst branchens udfordringer. Der er interessante oplysninger om ejerskab eller ikke ejerskab af bygningerne, udviklingen hos kæderne, og indtjening hos store forretninger kontra mindre forretninger. Man får et særdeles godt indtryk af klimaet i hotelbranchen gennem analysen.

Susanne Schimmel, Direktør i Techno Danmark: 
Techno Danmark har siden den første analyse af bilbranchen udkom i 2007, hvert år benyttet den som et nemt og overskueligt supplerende værktøj til et hurtigt temperaturtjek af branchen som helhed. Siden 2007 er analysen hvert år blevet forbedret og afspejler Ole Egholms voksende indblik i branchens dynamik og helt specielle vilkår i detailleddet. Det betyder at vi nu ligeledes kan benytte analysen til mere detaljeret at vurdere de enkelte aktørers performance, naturligvis med de forbehold der retteligt bør tages til alle analyser der indeholder estimater.

Vi har ligeledes to gange benyttet Ole Egholm som foredragsholder til arrangementer, hvor han med baggrund i årets analyse af bilbranchen, går mere dybdegående til værks, samt følger op på de regnskaber der efterfølgende er afsluttet. Dette sker på en både faktuel og humoristisk måde, og ledsages af en åben dialog med de selvsamme aktører der indgår i analysen, og også her går Ole Egholm ikke af vejen for en saglig og sjov debat. Præcis som i analysen er han ikke bange for at stå ved sine holdninger, men han er samtidig meget åben over for at lære mere om bilbranchen af de mennesker der kender den til bunds fra deres mangeårige virke.

Måske er det i virkeligheden denne kombination af, at være en dygtig statistiker og en observant debattør, som tør investere sine egne holdninger, der gør at Ole Egholm får skabt en særdeles informativ og læseværdig analyse, som man ligefrem glæder sig til hvert efterår.

Niels Brandt, adm. direktør for RealMæglernes Sekretariat: 
RealMæglerne Holding A/S har i de senere år været fast bruger af Ole Egholms analyse af den danske ejendomsmæglerbranche. En analyse, der indeholder en værdifuld oversigt over de betydende ejendomsmæglerforretninger og kæder i Danmark.

Analysen giver et godt grundlag for at danne sig et indtryk af den forretningsmæssige udvikling i branchen, hvorfor den er et værdifuldt værktøj ved fremstillingen af vores strategi- og handlingsplaner.

Mæglerbranchen er kendetegnet ved, at kun et fåtal af forretningerne offentliggør deres regnskaber, og det skal man naturligvis holde sig for øje ved gennemgangen af analysen, men jeg synes dog, at Ole Egholm på en saglig og seriøs måde estimerer relevante oplysninger i de situationer, hvor de ikke foreligger.

Henrik Høegh, adm. direktør og medejer af place2live A/S:
“Det er tredje gang vi har investeret i Ole Egholms analyse af ejendomsmæglermarkedet i Danmark. Det er altid dybt fascinerende og lærerigt at læse, hvordan konkurrenter performer og sammenligne sig selv.

Måden at lave analyser på er mange, og naturligvis er der mange subjektive kommentarer fra Ole, som man kan være enig i, eller lade være. MEN de fleste er vist tæt på virkeligheden, og så er de med til at gøre en talrapport betydelig sjovere og meget mere læsevenlig. Vi bliver nok aldrig enige i en værdiopgørelse, men resten er suverænt.

Med analysen har man et utal af spændende og anderledes vinkler på benchmarking.

Fortsæt det gode arbejde :-)”

Jesper Schou, direktør i Billetkontoret A/S: 
“Fra den dag Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse, har jeg kunnet spare abonnementet på de rene kompileringer af udskrifter fra E&S, som ellers udbydes som “brancheanalyser”. Ole Egholms arbejde er det eneste som mere end marginalt berettiger betegnelsen analyse. Med Ole Egholms oversigt får jeg tallene for langt de fleste spillere i branchen – og jeg får en række rangordninger som det ville tage mig selv en evighed at lave (som jeg aldrig ville få lavet!)

Ole Egholm bliver af enkelte i branchen kritiseret for sine gætterier. Og den kritik kommer som oftest fra de virksomheder, som ikke har oplyst deres omsætning. Personligt har jeg aldrig forstået, hvilke dybe hemmeligheder det er mine konkurrenter kan aflæse af min dækningsgrad, som skulle få mig til at skjule den. Og for det meste rammer han nu meget godt med sine estimater.

Ole Egholm gætter også andre steder. F.eks. på at enkelte firmaer benytter aktiveringsprincipper som ikke umiddelbart fremgår af regnskaberne. Og på hvad det reelt betyder for deres aktiver. Og dét er ubetinget en af analysens styrker.

Kort sagt kombinerer Ole Egholm i sine rapporter en grundig dataindsamling med kvalificerede estimater, og et enkelt fejlskud i ny og næ trækker ikke fra i det enestående overblik over branchen, som de er alene om at tilbyde.”

Margit Geil, Projektleder BC Bella Center A/S: 
“Jeg har hvert år lige fra den første udgivelse købt Ole Egholms analyse af rejsebranchen. Jeg bruger analysen som et redskab til at få et endnu bedre kendskab til rejsebranchen, vel vidende, at analysen ikke kan anses som 100% korrekt (men hvilken analyse er det ?), da en del af tallene jo er Ole Egholms skøn.

Men på trods af, at flere i rejsebranchen mener, analysen ikke giver et retvisende billede af deres virksomhed, er der alligevel ikke mange, der anfægter den.

Jeg synes at analysen gennem årene er blevet bedre og mere overskuelig. Tabeller og kommentarer er sat op på en sammenlignelig måde, og den uhøjtidelige tone gør, at jeg nærmest sluger hele bogen, så snart jeg får den. Så jeg er helt klar kunde til næste års analyse også.

Margit Geil er, efter en længere årrække som projektleder i Bella Center A/S, gået på efterløn i 2009

Sophie Hulgard, Branch Manager Denmark, Travellink: 
“Hos Travellink bestiller vi Ole Egholms rejsebrancheanalyse hvert år, da det er det eneste relevante materiale der findes. Analysen giver et godt billede af rejsebranchen generelt, baseret på seriøse tal, og mindre seriøse kommentarer! Oles mening er underholdende, og han holder sig ikke tilbage i sin kritik af internetbureauerne, hvis fremtid han tilsyneladende ikke rigtigt har fattet endnu. Jeg må ærligt indrømme, at jeg glæder mig hvert år til at læse Oles kommentarer til vores stærkt voksende omsætning, og jeg kan næsten ikke vente til den næste rapport, hvor han bliver nødt til (endelig) at bøje sig for vores resultat.

Jeg bruger rapportens tal til at vurdere vores position på det danske marked, og sammenligne den med vores konkurrenter. Jeg finder også nyttige informationer om rejsebranchens faktiske størrelse. Alt i alt en uundværlig læsning, som bliver brugt hele året i diverse sammenhæng”

Sophie Hulgard er siden 01AUG08 blevet direktør for Carlson Wagonlits Travel i Danmark, et af Danmarks største rejsebureauer

Lars Thykier, direktør for Danmarks Rejsebureau Forening: 
“DRF har været bruger af Dansk Rejsebrancheanalyses årlige analyse af “de 100 største rejsebureauer”, siden den blev introduceret for knap 7 år siden. I den tid har vi har været meget tilfredse med det grundlag for en vurdering af branchen der dermed blev skabt, for selvom analysen ikke på nogen måde kan siges at være 100% korrekt, så giver den det bedste billede der idag kan fremskaffes af, hvordan den danske rejsebranche er skruet sammen.

Analysen er blevet mere overskuelig og retvisende gennem årene i takt med at Ole Egholm har fået adgang til mere af den ellers svært tilgængelige information i branchen. Analysen giver derfor nu både den trænede og begynderen et godt indblik i, hvilke økonomiske faktorer der gør sig gældende i de danske rejsebureauer, og hvordan de udmønter sig i bureauernes større eller mindre succes”