Den 4. april 2018 udkom for 11. år i træk vores analyse af Danmarks 236 største revisionsselskaber. Analysen tager udgangspunkt i de sidst offentliggjorte regnskaber (indtil 15MAR18), og kombinerer denne info med andre relevante markedsinformationer, der samlet giver et grundigt indblik i revisionsbranchen som helhed og dennes økonomi.

Analysen udgives i bog/rapportform, fylder 184 sider og koster 3.800,- DKK + moms. Analysen kan bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Vil du først have en smagsprøve på årets konklusioner, så læs videre her:

Revisionsbranchen slår nye rekorder

Revisionsbranchen har fortsat vækst, og baseret på årsregnskaberne på de 236 største i branchen har vi konstateret en omsætningsvækst på 6,0% i deres seneste regnskabsår (2016/2017). Der blev skabt i alt 403 nye arbejdspladser i branchen i 2016/2017, og samtidig voksede branchens samlede indtjening fra 529 mio DKK i 2015/2016 til 549 mio DKK i 2016/2017. De 549 mio DKK er det bedste bundlinjeresultat vi hidtil har set for revisionsbranchen.

Nu er det ikke nødvendigvis bundlinjeresultatet, der fortæller alt om revisionsbranchens tilstand, og derfor gør vi meget ud af at se på branchens lønniveau (GNS LØN) og indtjeningsevne (NIE). Her ser vi dog også, at branchen har slået nye rekorder, idet GNS LØN for branchen (virksomhedens samlede personaleudgifter per ansat) landede på 724.000,- DKK, 11.000,- DKK mere end sidste år, og dermed en vækst på 1,5%. Det har også givet nye rekorder for branchens nettoindtjeningsevne (NIE), som landede på 767.000,- DKK. Der er dog – som altid – store forskelle på lønniveauet i branchen: Big4 ligger på 858.000,- DKK (et fald på 6.000,-), mens de øvrige 92 statsautoriserede revisionsselskaber ligger på 625.000,- (en stigning på 21.000,-) mens de 140 registrerede revisionsvirksomheder ligger på 501.000,- DKK (en stigning på 11.000,-).

Og som stort set den første branchen vi analyserer, så kan vi med sindsro sige, at branchen konsolideres. Det siger mange konsulenter altid om alle erhverv, men det er sjældent det vi ser. I revisionsbranchen ser vi dog, at de største har taget yderligere markedsandele, og vi ser også, at antallet af revisionsvirksomheder i vores analyse er faldet fra 243 for 2 år siden til 239 sidste år og 236 i år, og alle med samme adgangskriterier. I vores analyse har de 6 største revisionsvirksomheder nu 71,1% af omsætningen, mens der kun er 28,9% tilbage mellem de 230 andre. Hvis vi prøver at se på hele markedet, så er det vores opfattelse, at vores analyse dækker 86,8% af branchens samlede volumen, og at 5,8% af branchens volumen ligger hos 45 revisionsselskaber uden offentligt tilgængelige regnskaber, som ellers ville være store nok til at indgå i analysen, mens revisionsselskaber, der er for små, måske samlet står med 7,4% af branchens volumen. Disse sidste tal er naturligvis noget mere usikre, fordi vi kun har analyseret de 236 største.

Sådan har vi lavet analysen

Analysen er baseret på de offentligt tilgængelige regnskaber for de 236 største revisionsselskaber, der alle har det tilfælles, at de har en bruttofortjeneste på mindst 3 mio DKK eller personaleomkostninger på mindst 2,5 mio DKK enten i deres seneste eller næstseneste regnskab.

Udover regnskabsdata trækker vi også data fra regnskabskvaliteten hos de 1.719 virksomheder fra de 6 andre brancher vi har anayseret indenfor de seneste 8 måneder. Her hengiver vi et helt afsnit til CSR-score for revisorerne, og vi vil gerne afsløre, at KPMG ligger helt i top når vi måler på læsevenligheden hos KPMGs kunder (fra vores stikprøve på de 1.719 virksomheder). Blandt de mindre og måske overraskende topplaceringer finder vi selskaber som Addere, Roesgaard og Info:Revision, der overgår EY og Deloitte, to af de andre Big4-virksomheder.

Vi gennemgår også kendelserne fra Revisornævnet – og bander og svovler selvfølgelig over, at det tilsyneladende er besluttet at anonymisere disse. Der slipper dog stadig enkelte navne ud, og det er stadig interessante observationer.

Vi har også gennemgået i alt 50 virksomhedshandler, der er foretaget i perioden 2016 og 2017, og fundet mulitpler på hver enkelt af disse og på den måde beregnet nøgletal for, hvordan man kan værdiansætte en revisionsvirksomhed ud fra dens nøgletal. Du kan læse en kort beskrivelse af hver enkelt virksomhedshandel i analysen og se nøgletal for dem og for summen af handlerne.

Endelig konstaterer vi, at revisionsbranchen har rigtigt mange millionærer, uden dog at der er mange af de stenrige (Når man er trecifret millionær er man i vores terminologi stenrig). Revisionsbranchens 236 virksomheder har i alt 1.235 unikke danske ejere, og vi har identificeret millionformuer hos 803 af disse (primært gennem deres holdingselskaber). Disse revisionbranchensmillionærer har bogførte formuer for i alt 5,637 milliarder, og når vi sammenholder med, at de samtidig har taget udbytte på i alt 263 mio DKK, så har de fået forrentet deres formuer med 19,5% i 2016/2017. Ja det har været et helt fantastisk år for revisionsbranchen. Se listen over alle branchens rigeste revisorer og de 803 branchemillionærer.

Top og bund

Endelig er der en lang række oversigter over “top 20” blandt de bedste præstationer i branchen. Vi måler blandt andet på overskud, vækst, overskudsgrad, lønniveau, indtjeningsevne. Det er desværre ikke solstrålehistorier alt sammen, hvorfor der også er et afsnit over de “værste” præstationer i branchen. Endelig har vi identificeret 14 bureauer, der har en form for konkurstrussel i sine regnskaber. Vi holder også rede på årets konkurser og ser, hvem der har stået bag, og hvad der er opstået fra asken af disse konkurser. Vi kan dog godt afsløre, at der var 0 konkurser blandt de 239 revisionsselskaber, der indgik i sidste års analyse. Så at kalde revisionsselskaber for konkurstruede er en overdrivelse, og vores bud er da også, at vi i løbet af de kommende 12 måneder højst får en enkelt konkurs blandt de 236 revisionsselskaber, der indgår i vores analyse. Revisionsbranchen er – på trods af en balance, som vi ikke er imponerede af – den branche med absolut færrest konkurser blandt de erhverv, vi analyserer.

Kritiske poster i balancen

Vi gennemgår ikke alene bureauernes resultatopgørelser, men ser også revisionsbranchens balancer efter i sømmene. Ingen hemmelighed, at især revisorernes aktiveringer af immaterielle aktiver er voldsomt store. Vi ser også en række nøgletal for branchen, men vigtigere ser vi også, hvem der måske har gemt gode og dårlige resultater væk på bundlinjen og ned i balancen. Det lyder kedeligt, men er ret spændende læsning! Især nøgletal som Ventetiden og Gældsbyrden bruger vi kræfter på at kortlægge. I det samlede billede er det vores klare vurdering, at revisionsbranchen holder en spinkel balance, men det er tilsyneladende under stærk kontrol med tanker på, at branchen har så få konkurser og tvangsopløsninger.

Hvad koster din revisionsvirksomhed?

Traditionen tro indeholder analysen igen et arbejde med at fastslå handelspriserne for de selskaber der er handlet i branchen. I alt 50 virksomhedshandler har vi fået kortlagt i den seneste analyse, og vi gennemgår handlerne hver for sig og sumtal for de 50 handler, der kan give et fingerpeg om de multipler, der handles til.

Revisionsbranchens millionærer

Vi har i årets analyse konstateret, at de 236 selskaber i alt har 1.235 unikke danske ejere, en ganske nydelig bred fordeling af ejerskab. Af disse er 803 revisionsbranchemillionærer. Formuen for de 803 revisormillionærer er på 5,637 milliarder DKK, og den er vokset med 14% i løbet af 2017, hertil kommer, at revisions-holdingselskaber har udbetalt 263 mio DKK i privat udbytte, svarende til, at deres formuer reelt er vokset med 19,5% i 2017. Ja, det har været fantastisk at være dygtig revisor i 2017. Se listen over ejerne og deres formuer i analysen.

Hvem har glæde af analysen?

Revisorerne selv

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. På kort tid kan du få overblik over branchen – og din egen position inden for den!

Analysen er et godt redskab for dit bureau til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med. Som reklamebureau kan du også bruge analysen til at kigge konkurrenterne bedre efter i sømmene og se, ud fra resultaterne, hvem det er værd at inspireres af, både for at lære af de bedste i branchen, men måske også for at lære af de fejl, som konkurrenterne begår…

Vær opmærksom på, at vi i analysen går ind og estimerer de oplysninger, som ikke fremgår af virksomhedernes regnskaber. Her tænker vi især på virksomhedernes omsætning, dækningsbidrag og antallet af ansatte, som visse virksomheder har undladt at oplyse om. Vi bruger en lang række såkaldte regressionsanalyser og kontroller på tværs samt tilsætning af sund fornuft for at lave estimater, som forhåbentligt er forholdsvis retvisende.

Leverandører til branchen

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante bureauer, og at du får talt med samtlige relevante kunder.

Du kan også bruge analysen til at måle dit eget salg til branchen og se, hvem der egentlig godt kunne købe/sælge mere. Som leverandør giver det dig en uundværlig viden til brug for mødet med kunden.

Andre brancheinteresserede

For nye i branchen giver læsningen et godt indblik i en branche og dennes økonomi. Analysen er muligvis det bedste sted, hvor du som udefrakommende samlet kan få et grundigt indblik i den danske revisionsbranche.

Er du blevet overbevist?

Prisen er kun 3800,- DKK + moms.

Vi håber på at modtage din bestilling, som kan klares ved at besvare denne mail positivt.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2016/2017 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, bilforhandlerbranchen, hotelbranchen og restaurationsbranchen. Revisionsbrancheanalysen udkom for første gang 25. februar 2008, og er udkommet årligt lige siden.