Vi er endnu ikke klar til at offentliggøre hovedkonklusionerne fra vores seneste revisionsbrancheanalyse i detaljer. Men vi kan godt afsløre, at 2021 har været det bedste år nogensinde for revisionsbranchen, både når vi måler på branchens samlede overskud, overskud per ansat eller gennemsnitsløn per ansat, og dermed også når vi måler på branchens nettoindtjeningsevne.

Analysen udgives i bogform, fylder godt 150 sider og koster 4.900,- kroner plus moms og kan bestilles ved at sende mail til ole@pose.dk eller ole@danskbrancheanalyse.dk.

 

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. (1991) og MBA (CBS, 1998), og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. Analysen af revisionsbranchen udkom for første gang 25. februar 2008, og er udkommet årligt lige siden, med undtagelse af 2021, hvor Ole holdt sabbatår fra sin analysevirksomhed.