Nærværende hovedkonklusioner er for analysen, der udkom i 2019. Konklusionerne for 2020-analysen kommer i løbet af juli 2020.

 

Den 21. maj 2019 udkom Analysen af Danmarks 234 største revisionsvirksomheder. Analysen er efter vores opfattelse den mest gennemarbejdede analyse der findes af revisionsbranchens økonomi, og det er vores 12. årlige udgave.

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 234 revisionsvirksomheder havde et samlet overskud efter skat på 550 mio DKK, og det er dermed tredje år i træk, at branchens overskud ligger på over en halv milliard DKK. Revisionsbranchens vækst var på 7,5%, den højeste vækstrate for branchen siden før finanskrisen.

Overskud i sig selv er dog ikke det vigtigste i revisionsbranchen, da en stor del af overskuddet udbetales som løn til partnerne, og derfor så ser vi også specielt meget på virksomhedernes og branchens lønniveau (GNS LØN = virksomhedens samlede personaleomkostninger per ansat), og her fandt vi, at den steg fra 724.000,- DKK (724K) i sidste års analyse til 736.301,- DKK i 2017/2018. Hvis vi samtidig måler i overskud per ansat (også kaldet RES/ANS) gik dette tal fra 43K til 41.494,- DKK, et lille fald primært fordi der i løbet af året også blev skabt 340 nye arbejdspladser i branchen. Lægger vi GNS LØN sammen med RES/ANS får vi det, vi kalder branchens NettoIndtjeningsEvne (NIE), her landede revisionsbranchen på 778K, en fin, men beskeden stigning på 1,4%.

Pudsigt i øvrigt at konstatere, at det kun er 41 ud af de 234 revisionsselskaber, der har en nettoindtjeningsevne over brancheniveau. Det er fordi branchens Big4 (Deloitte, PwC, EY og KPMG) alle ligger over brancheniveauet og tilsammen har 59,1% af den samlede omsætning14,476 milliarder DKK som de 234 revisionsselskaber i analysen har.

Der er store forskelle på indtjeningsevnen (NIE) alt efter om man er en del af Big4, statsautoriseret eller ”blot” registreret revisionsselskab. Blot 94 af de 234 selskaber er statsautoriserede revisionsselskaber, disse har 89,3% af branchens omsætning, mens de 140 registrerede må deles om de sidste 10,7%. Nettoindtjeningsevnen (NIE) i Big4 (på 890K) er 29% større end hos de øvrige statsautoriserede revisionsselskaber. Deres NIE (på 691K) er dog stadig 16% højere end hos de øvrige 140 revisionsselskaber.

Revisionsselskaberne skal roses for i de seneste 12 måneder at have holdt sig fri fra konkurser, når vi ser på de 236 selskaber, der indgik i sidste års analyse. Selv de godt yderligere 200 virksomheder, vi har haft under overvågning, har også holdt sig konkursfri, og selv om vi godt kan finde konkurser, når vi screener for alle virksomheder under revisionsbranchens branchekode, så er det alligevel det mest konkursfri år, vi nogensinde har oplevet i revisionsbranchen. Revisorerne er historisk markant bedre end de andre erhverv, vi analyserer, til at undgå at gå konkurs. Og alligevel så har vi valgt fortsat at vise en oversigt over de virksomheder, der har noget i deres regnskaber der driller, så vi dermed kan betragte dem som konkurstruede. Der er dog kun 12 af de 234 virksomheder på listen, og ingen af disse er i den værste konkurstrusselszone, men har bare noget i regnskaberne, der driller. Vi tror fortsat kun på, at højst ét revisionsselskab ud af de 234 i analysen vil gå konkurs indenfor de næste 12 måneder.

Af andre slemme ting gennemgår vi igen kendelserne i Revisornævnet, og igen harcelerer vi over, hvorfor i alverden at det skal være anonymt, hvem der får bøder i nævnet. I vores egen stille protest gør vi hvad vi kan for at afsløre nogle af navnene bag de største af bøderne, og nogle af dem er vi lykkedes med at identificere.

Vi kan selvfølgelig fortælle meget, meget mere. Blandt andet at vi har afdækket hele 47 virksomhedshandler og priserne for disse, som omtales hver for sig og også præsenteres sådan at vi kan beregne multipler for hver handel og for branchens handler som helhed. Vi følger også pengene til dørs, og ser på branchens 780 millionærer, og deres formuer og formueudvikling. 2017/2018 har været atter et af de år, hvor det har været forrygende at være virksomhedsejer og millionær i revisionsbranchen. Revisionsbranchens ejere har, når udbyttebetalingerne medregnes, øget deres formuer med hele 16% siden sidste år, og er nu gode for tilsammen 6 milliarder DKK.

Analysen indeholder et væld af informationer om de største, de bedste, dem med højst løn, størst overskud per ansat, og vi hengiver også et afsnit til at se på branchens værste præstationer. For det kan vi også lære af. Vi gennemgår også selskabernes balancer for at få indtryk af, hvad der eventuelt gemmer sig her på godt og ondt. Vi giver virksomhederne en CSR-score for deres transparens i regnskaberne, og vi ser på, om det bedst kan betale sig at være ung, gammel, mand, kvinde, københavner, jyde, udenlandsk ejer eller medarbejder-ejer, eller hvor mange ejere der er bedst for virksomheden. Endelig bruger vi også 21 sider på en analyse af transparensen i revisorernes kunders regnskaber, med udgangspunkt i 2.015 regnskaber fra vores 7 øvrige brancheanalyser. Her bliver dette også holdt op imod, hvem der er revisor, og vi synes selv, at disse konklusioner også er ret interessante.

Hvis du spørger os, så er analysen ikke alene det bedste produkt til at få et overblik over økonomien i den danske revisionsbranche, det er også et fantastisk værktøj for revisorerne selv til at benchmarke egne resultater i branchen og lære af både de bedste og de værste. For folk med interesser omkring branchen er analysen god til at give et overblik over, hvem der betyder noget rent økonomisk.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi ser frem til din bestilling af årets brancheanalyse, det kræver blot, at du sender en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Med venlig hilsen

Ole Egholm
Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2860 Søborg

Tel.: 20956085
CVR: 29150176

ole@danskbrancheanalyse.dk
www.danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet og ejes af Ole Egholm, der er cand. merc. (1991) og MBA (CBS, 1998), og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse ApS er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesser, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2018/2019 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af advokatbranchen, arkitektbranchen, bilbranchen, hotelbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen, restaurationsbranchen og revisionsbranchen. Analysen af revisionsbranchen udkom for første gang 25. februar 2008, og er udkommet årligt lige siden.