Analysen af ejendomsmæglerbranchen

Mandag den 10. oktober 2011 udkom analysen over Danmarks 180 største ejendomsmæglere. Den tager udgangspunkt i ejendomsmæglernes seneste regnskaber, det vil sige 2010 eller senere, udgives i rapportform, fylder godt 100 sider og koster – fordi den er tudsegammel – blot 500,-  DKK + moms, og har nok kun interesse af historiske årsager. Analysen kan bestilles her på siden eller ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Skal du først overbevises, kan du læse mere om analysen nedenfor.

Analysen afviger fra alle andre “gængse” brancheanalyser ved det, at vi rent faktisk laver et større analytisk arbejde, der omsætter svært regnskabsmateriale til spændende og lærerig læsning. For det første bruger vi ikke alene regnskaberne, men også de øvrige markedsdata omkring ejendomsmæglerne, som er relevante for deres forretning. For det andet så tillader vi os at estimere de regnskabstal, der ikke fremgår af regnskaberne. Her tænker vi især på omsætning og antallet af ansatte, når det ikke er oplyst. Endvidere går vi ind og vurderer. Vi finder de stærke og de svage ejendomsmæglere, vi ser på branchens millionærer og på de virksomhedshandler, der har fundet sted i branchen, og til hvilke priser, der er handlet.

Udover en lang række top-20-lister over de bedste og de værste præstationer i branchen, ser vi også på en lang række tværsnit, ikke alene hvordan det går for de forskellige kædemæglere, men også på vækst og indtjening i forhold til geografi, ejerforhold, antal ejere, størrelse eller om der sidder en mand eller kvinde i direktionen.

Vi går grundigt bagom mæglernes balanceposter og ser, hvem der gemmer guld og hvem der har lig i lasten. Selvom det lyder kedeligt, så er der stor læring og relevans ved at have styr på en ordentlig balance, og selvom det måske lyder som tungt materiale er vi overbeviste om, at du kommer klogere ud af at have læst noget, som måske tilmed har været spændende.

Boligmægler, erhvervsmægler eller kædeadministration?

Vi ser på dem alle. I skrivende stund har vi 152 boligmæglere, 4 eftersagsbehandlere og 23 erhvervsmæglere samt 7 kædeadministrationer under lup. Vi anerkender de store forskelle der er på de forskellige metier`er i branchen og til tider ser vi på alle mæglere under eet, andre gange ser vi alene på erhvervsmæglere, boligmæglere eller kædeadministrationer. Vi er også bevidst om, at der findes ikke mindre end 70 ejendomsmæglervirksomheder, som burde indgå i analysen, hvis ellers deres regnskaber havde været offentligt tilgængelige. Vi er bevidst om, at disse mæglere udgør 27% af den volumen, vi gerne vil have til at indgå i analysen, og noget større, hvis vi alene ser på boligmæglerne. Vores analyse medtager alle virksomheder med mindst 5 ansatte eller, hvis de har under- eller overskud over 1 mio DKK indenfor de sidste 2 år. Da vores analyse dermed kun repræsenterer 70% af branchen, kan vi ikke prale af, at vores totaltal svarer til branchens totaltal, men de nøgletal vi konstaterer går vi ud fra er dækkende for branchen som helhed. Vi viser naturligvis de data vi har om de 70 virksomheder, som burde indgå i analysen.

Hvem har glæde af analysen?

Det er formålet med analysen at gøre svært tilgængeligt og kedeligt regnskabsmateriale til let tilgængelig og let forståelig læsning for både den mest erfarne ejendomsmægler og den nytilkomne til branchen samt leverandører, revisorer, banker, studerende med flere.

Analysen giver for det første et spændende indblik i branchens økonomiske tilstand, og den giver også nogle kvalificerede og dokumenterede bud på udviklingen i 2011. Det er selvfølgelig tanken, at analysen skal hjælpe mægleren til at skabe en mere rentabel forretning i fremtiden. Den er også et godt værktøj til bencmarking af ens egen ejendomsmæglervirksomhed overfor sine nærmeste konkurrenter, om det er i lokalområdet, i mæglersamarbejdet, eller om det bare er i forhold til de bedst drevne virksomheder. Endelig er det vores erfaring, at analysen efter første læsning ofte ender som opslagsværk, hver gang tanken falder på en bestemt ejendomsmægler eller et bestemt emne som analysen behandler. Der indgår naturligvis oversigt over hver enkelt mæglervirksomheds økonomiske præstationer, ligesom vi ser på formuen hos hver enkelt af ejendomsmæglerbranchens millionærer, set på deres ultimative moderselskaber.

Er du overbevist?
prisen er kun 3200,- DKK + moms                          

Vi håber på en bestilling fra dig.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse ApS
Augustvej 60
2730 Herlev

Tel: 20 95 60 85
ole@danskbrancheanalyse.dk

Dansk Brancheanalyse ApS er stiftet af Ole Egholm, cand. merc. og MBA, der har været rejsebureaudirektør i 13 år, men har siden 2006 besluttet sig for at bruge sin tid på at udgive brancheanalyser. Han har tidligere udgivet analyser af økonomien af rejsebranchen, hotelbranchen, reklamebranchen, bilforhandlerne, revisionsbranchen og arkitektbranchen. Analysen af ejendomsmæglerbranchen er vores fjerde årlige udgave.