Analysen af Ingeniørbranchen 

Mandag den 9. november 2015 udkom Analysen af Danmarks 243 største ingeniørvirksomheder.
Den omfattende analyse fylder godt 130 sider med bilag og koster 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at sende en mail til ole@danskbrancheanalyse.dk.

Analysen tager udgangspunkt i ingeniørvirksomhedernes senest indleverede regnskaber (alle regnskaber indleveret senest 21SEP15), men er langt mere end blot en opremsning af tal for ingeniørerne. Selskaberne bliver endevendt alt efter hvilken type rådgivende ingeniørvirksomhed man er, efter ejerforhold, størrelse, mand eller kvinde i direktionen, antal ejere, geografisk placering, og alle disse “snit” giver læseren en stor mulighed for at orientere sig om branchens tilstand.

Vi ser naturligvis også både på de bedste og de værste præstationer i branchen, både målt på omsætning, vækst, bundlinie, gennemsnitslønninger og indtjeningsevene. Vi gennemgår også ingeniørvirksomhedernes balancer med fokus på nøgletal som vi kalder for Ventetiden og Gældsbyrden, samt naturligvis egenkapitalen og en generel beregning af virksomhedens reelle værdi, og på den måde får vi indtryk af, hvilke selskaber, der mårske har en lidt “kæk” bogføring, og hvilke selskaber, der tjener så gode penge, at de foretrækker en mere “forsigtig” bogføring. Vi ender tilmed med at lave en konkurstrusselsliste, ligesom vi gennemgår de sidste par års konkurser i branchen.

I det hele taget viser vores tal indtil videre, at ingeniørbranchen har nået nye højder, både hvad angår omsætning, antal ansatte og overskud.

Vi skal understrege at ikke alle oplysninger, som vi bruger i analysen, fremgår direkte af regnskaberne. En del virksomheder fravælger desværre at oplyse omsætning, dækningsbidrag og/eller antal ansatte, og her har vi valgt at bruge kræfter på at estimere disse virksomheders manglende oplysninger. Dette gør vi ud fra alle de andre oplysninger vi har indsamlet om virksomhederne, fra virksomhedernes hjemmesider og samtidig bruger den læring vi har fra de transperente virksomheders nøgletalsfordelinger til at prøve at nå så tæt på de “rigtige” regnskabstal som muligt.

Branchens forskellige sektorer

Vi har også tilladt os at inddele ingeniørbranchen i forskellige sektorer, såsom all-round, bygge 6 anlæg, pharma, miljø, udvikling, geo, trafik, privat, energi, automatisering, maritime og andre. På denne måder kan virksomheder benchmarke sig med sine nærmeste konkurenter og se hvem der gør det bedst eller værst og forhåbentlig lære af andres successer, og muligvis også fejltagelser (som der ikke har været alt for mange af i 2014). Vi undersøger også indtjening og vækst og lønniveau i forhold til om virksomheden er ung, gammel, ligger øst eller vest for Storebælt, om der er en kvinde i direktionen og ikke mindst i forhold til selskabernes ejerstruktur, som vi generelt har indtryk af, har nævneværdig indflydelse på selskaberne resultater.

Styr på ingeniørbranchens millionærer og virksomhedshandlerne

Vi følger pengene til dørs for at se, hvilke ejere der tjener pengene i branchen, og i den forbindelse har vi identificeret 310 ingeniørbranchemillionærer, når vi måler på egenkapitalen i ingeniørernes ultimative moderselskaber. Se millionærerne og deres formuer i analysen.

Endvidere har vi gennemgået 12 virksomhedshandler, som branchen har oplevet i løbet af 2014, for at regne på, hvilke multipler virksomhederne handles efter, hvilket burde give læseren et godt fingerpeg om, hvordan man værdiansætter sin virksomhed, og for ingeniørerne et indblik i, hvad ens egen virksomhed er værd.

Hvem har glæde af analysen?

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. Som ingeniørvirksomhed kan du på kort tid få overblik over branchen – og din egen position inden for den.

Analysen er et godt redskab for din virksomhed til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen, eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan se, ud fra resultaterne, hvem der er værd at inspireres af, og hvem der bestemt ikke er. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, lønniveau, indtjeningsevne eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med.

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante større ingeniørvirksomheder, og at du får talt med samtligerelevante kunder. Du får et stærkt grundlag til at vurdere, hvorvidt du synes selskabet er kreditværdigt.

Er du kunde/bygherre kan det være relevant information til at sikre, at du har kontaktet de rigtige ingeniørvirksomheder, og at du synes, de kan leve op til opgaven.

Er du blevet overbevist?  

Prisen er kun 3600,- + moms

Vi håber på at modtage din bestilling på ole@danskbrancheanalyse.dk

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2015 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, hotelbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen og bilforhandlerbranchen. Ingeniørbrancheanalysen udkom for første gang 6. januar 2012, og udkommer for fjerde gang 9. november 2015.