I mandags udkom Analysen af Danmarks 243 største ingeniørvirksomheder. Det er vores fjerde årlige udgave, den fylder 144 sider, og koster 3600,- DKK + moms. Den kan bestilles ved at sende en mail tilole@danskbrancheanalyse.dk.

Vil du have en smagsprøve på analysens hovedkonklusioner, så læs videre her:

De 243 største danske rådgivende ingeniørers danske virksomheder omsatte i 2014 for 15,881 milliarder DKK, hvilket var en fremgang på 5,5% i forhold til året før. Branchen (de 243 virksomheder i analysen) havde et overskud efter skat på 885 mio DKK, det største overskud vi har set for ingeniører i de sidste 9 år, som vi har tal fra. Der blev også skabt 530 nye arbejdspladser, og lønniveauet steg med 2,7% til 612.000,- DKK per ansat, når vi måler på virksomhedernes samlede personaleomkostninger per ansat. Så vel vidende udsagnet om, at Danmark mangler ingeniører, så ser vi udefra en branche, der har haft et helt fantastisk 2014. Eneste malurt i bægeret, som ligger lidt udenfor vores fokus på de danske ingeniørvirksomheder er, at et hurtigt kig på de 6 mest eksporterende danske ingeniørkoncerner viser, at de yderligere 10 milliarder DKK som disse koncerner sælger for i udenlandske virksomheder samlet ser ud til at have givet branchen et mindre underskud. Vores analyse beskæftiger sig som udgangspunkt alene med de danske virksomheder.

Om analysen:

Analysen er delt ind i 6 afsnit:

1) Hovedkonklusioner og generel intruduktion til analysen (definitioner, sammenligninger med andre erhverv, social ansvarlighed i regnskaberne mv).
2) De bedste og de værste resultater i branchen (største virksomheder, størst overskud, højeste lønniveau, størst indtjeningsevne, og det samme med de ringeste resultater).
3) Analyse af virksomhedernes balancer (kritisk gennemgang af virksomhedernes balancer, herunder det vi kalder “ventetid” samt “gældsbyrde”, men også goodwill, fast ejendom, datterselskabsværdiansættelser, driftsinventar, egenkapital og vurdering af selskabers reelle værdi).
4) Branchens forskellige sektorer (vurdering af indtjening, vækst og lønniveau efter hvilken type ingeniør man er, efter størrelse, ejerforhold, beliggenhed, antal ejere og om der sidder mænd eller kvinder i direktionen).
5) Virksomhedspriser og millionærer (vi gennemgår 12 virksomhedshandler og ser på disses handelspriser samt multipler herfra, og så ser vi på branchens over 300 millionærer og deres formuer).
6) Lister over hver enkelt virksomhed i analysen, med resultater, nøgletal og noter til regnskaberne (her ser du både resultatopgørelse og nøgletal for balancen. Værdier som omsætning, dækningsbidrag og antal ansatte oplyses ikke altid, men vi laver kvalificerede estimater på hver enkelt virksomhed, der ikke oplyser det).

Nede i bunden af siden kan du se, hvilke virksomheder der indgår i analysen, og med hvilket regnskab.

Hvem har glæde af analysen?

Analysen omsætter svært talmateriale til forståelig tekst og overskuelige skemaer. Som ingeniørvirksomhed kan du på kort tid få overblik over branchen – og din egen position inden for den.

Analysen er et godt redskab for din virksomhed til at benchmarke egne resultater i forhold til branchen, eller til de nærmeste konkurrenter. Du kan se, ud fra resultaterne, hvem der er værd at inspireres af, og hvem der bestemt ikke er. Du kan måle på vækst – eller mangel på samme, på dit dækningsbidrag, omsætning per medarbejder, lønniveau, indtjeningsevne eller nogle af de andre tusindvis af tal, som analysen er spækket med.

Er du leverandør til branchen, kan analysen bruges til i særdeleshed at sikre, at du får leveret til alle de relevante større ingeniørvirksomheder, og at du får talt med samtlige relevante kunder. Du får også et stærkt grudlag til at vurdere, hvorvidt du synes selskabet er kreditværdigt.

Er du kunde/bygherre kan det være relevant information til at sikre, at du har kontaktet de rigtige ingeniørvirksomheder, og at du synes, de kan leve op til opgaven.

Er du blevet overbevist?

Det håber vi, og vi håber på at modtage din bestilling.

Med venlig hilsen

Ole Egholm

Dansk Brancheanalyse Aps er stiftet og ejet af Ole Egholm, der er cand. merc. og MBA, og tidligere har været rejsebureaudirektør (1992-2006). Ole Egholm udgav sin første brancheanalyse om rejsebureaubranchen i år 2000. I 2005 stiftede han Dansk Brancheanalyse og har siden 2006 haft udgivelse af brancheanalyser som sin hovedbeskæftigelse. Formålet med Dansk Brancheanalyse er at kaste lys over økonomien i brancher, der ikke normalt udsættes for al for stor analytisk bevågenhed. En øget indsigt i en branches økonomi hjælper forhåbentligt aktørerne  i branchen og omverdenen til en bedre forståelse af erhvervet, hvilket på sigt bør kunne medvirke til en bedre indtjening i branchen og dermed et bedre skattegrundlag for samfundet. Dansk Brancheanalyse Aps er ikke afhængig af særlige aktørers eller branchers interesse, ej heller af annoncørers, og finansieres alene af læserne. I 2014/15 har Dansk Brancheanalyse udgivet analyser af arkitektbranchen, ingeniørbranchen, hotelbranchen, revisionsbranchen, rejsebureaubranchen, reklamebranchen og bilforhandlerbranchen. Ingeniørbrancheanalysen blev udgivet for første gang den 6. januar 2012, og er nu udkommet for fjerde gang 9. november 2015.