Side Indholdsfortegnelse
Indledning og konklusioner
1 Indledning
2 Afgrænsninger
3 Definitioner
4 Sådan læses rapporten
5 Analysens hovedkonklusioner
9 Ingeniørbranchen i forhold til andre brancher
12 Regnskaber & Social Ansvarlighed (CSR)
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste
19 Danmarks største ingeniører
24 Branchens største overskud
28 Største organiske vækst
30 Højeste lønniveau (GNS LØN)
31 Største overskud per ansat (RES/ANS)
32 Bedste indtjeningsevne (NIE)
34 De slemme resultater
35 Branchens største underskud
38 Største salgsnedture
39 Syge virksomheder
40 Laveste lønniveau
41 Ringeste indtjeningsevne (NIE)
42 Flest skabte og tabte arbejdspladser
43 Huslejen
44 Kritiske poster i virksomhedernes balancer
45 Branchernes balancer
47 Fast ejendom
48 Immaterielle aktiver
50 Datterselskaber
52 Inventar & Indretning
53 Ventetiden (debitorer, varelager, igangværende arbejder)
56 Den rentebærende gæld
59 Egenkapitalen
60 Den manipulerede egenkapital
62 Virksomhedernes markedsværdi
64 Branchens konkurser
66 Konkurstruet?
Branchens forskellige sektorer
68 Hvor stor skal man være?
69 Gør alderen en forskel?
71 Kan kvinder drive ingeniørforretning?
74 Regionale præstationer
77 Medlem af FRI?
80 Branchens forskellige ejerformer
85 Hvor mange ejere er bedst?
87 Et kig på 10 forskellige ingeniør-typer
88 Ingeniørtyper – opsummering
Virksomhedspriser og millionærerne
102 Hvad koster din virksomhed?
106 Ingeniørbranchens millionærer
109 Branchens millionærer – alfabetisk
Lister over hver enkelt virksomhed i branchen
115 Danmarks 243 største ingeniører – resultatopgørelsen
123 Danmarks 243 største ingeniører – nøgletal
131 Nøgletal for branchens forskellige sektorer
133 Noter til regnskaberne
145 Indeks over hvor hver af de 243 virksomheder er nævnt i analysen